1 Polska Dywizja Pancerna

Westerstede Ost Friesland - Dolna Sakonia - Niedersachsen

Na cmentarz ewangelickim znajduje się honorowa kwatera żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej. Dwa rzędy jasnych kamieni nagrobnych w kształcie krzyża, w drugim rzędzie trzy pierwsze nagrobki z lewej strony są miejscem spoczynku 4 żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej poległych lub zmarłychhh z odniesionych ran w szpitalach polowych, podczas ciężkich walk 10 psk o przerwanie obroni niemieckiej wokół Wilhalmshaven:
Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Golankowicz Józef kapr. 10 komp. zaopatrzenia * 10.08.1011 Wilno † 15.05.1945 Westerstede, szpital polowy. R-C. Serv. Number 1911/33/I-21049
Dane z kamieni nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni. Josef Golankowiz * 10.8.1911 + 15.5.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Kłak Edmund strz. 10 P.S.K. * 22.10.1924 Bethune Francja † 03.05.1945 Halsbek. R-C. Serv. Number 1924/733/I-60438
Dane z kamieni nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni.
Aleksander Klak + 3.5.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Muszalski Zygmunt sierż. 10 komp. zaopatrzenia * 18,08,1907 Cielec pow Turek † 16.05.1945 Apen Westerstede. R-C. Serv. Number 1907/16/I-11612
Dane z kamieni nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni.
Zygmunt Muszalski * 18.8.1907 + 16.5.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Zajdel Andrzej Antoni sierż. 10 komp. zaopatrzenia * 07.11.1905 Krosno † 14.05.1945 Westerstedt, szpital polowy. R-C. Serv. Number 1905/27/I-4901
Dane z kamieni nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni.
Andrzej Saidel * 7.11.1905 + 14.5.1945


Na krzyżach nagrobnych wykute zostały podstawowe dane personalne, nazwisko, imię data urodzenia i śmierci, bez dodatkowych oznaczeń informujących o przynależności narodowej i wojskowej.


Dokumentacja wykonana - Luty1997. Opublikowana - Grudzie:2015Uwagi Rady OPWiM.

„Kontynuowane są prace dokumentacyjne oraz wyjaśniana jest sprawa oznakowania grobów”

„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)(……)Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
1 Polska Dywizja Pancerna | do góry