1 Polska Dywizja Pancerna

Wertle - Emsland - Dolna Sakonia - Niedersachsen

Na cmentarzu przy miejscowym kościele katolickim zostali pochowani w 1945 roku 2 żołnierze 1 Polskiej Dywizji Pancernej:

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych
Smedzik Walerian st.strz. 10 komp. zaopatrzenia * 30.08.1904 Łódź. † 23.06.1945. R-C. Serv. Number 1904/29/-11625.

Zydczyn Michał strz. * 22.12.1912 Jesionka pow. Turek. Nie rejestrowany w Record Centre.

Oba groby uważa się za zaginione. Jedynym śladem jest zapis w księdze zmarłych z roku 1947 pod numerem 687 i 666, znajdującej się w urzędzie gminnym.
Na cmentarzu znajduje się kwatera żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej gdze są 2 groby z napisem „Nieznany żołnierz”. Istnieje prawdopodobieństwo że polscy żołnierze zostali pochowani właśnie tam.


Dokumentacja wykonana - Luty1997. Opublikowana - Grudzie:2015Uwagi Rady OPWiM.

„Podjęte zostało wyjaśnienie sprawy usytuowania grobów i okoliczności ich zaginięcia”


„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)2001Urząd gminy Wertle poinformował Konsulat Generalny RP w Hamburgu że na lokalnych cmentarzach komunalnych nie znajdują się groby żołnierzy polskich. Zapytanie w sprawie grobów Waleriana Smędzika i Michała Żydczyna skierowano do gminy Großenkneten zarządzającej okolicznymi cmentarzamiii w Huntlosen i Sage.Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Minister Of Defence Londyn


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry