Szlezwig-Holsztyn


Trittau, powiat Stormarn

Cmentarz Lütjensee przy Möhlensted

Miejscowość położona na północny wschód od Hamburga, prawie na styku autostrad A1 Hamburg-Lübeck i Hamburg-Berlin. W centrum miejscowości w pobliżu kościoła znajduje się cmentarz ewangelicko-katolicki gdzie zostało pochowanych 3 Polaków, robotników przymusowych.

: Trzy drewniane krzyże z wyciętymi danymi o zmarłych, imię, nazwisko, data urodzenia i śmierci

Nazwiska na krzyżach

  • Antoni Sobek *13.06.1871 †10.11.1944
  • Jan Staszczak *24.12.1912 †24.06.1942
  • Adam Goralski *1912 †26.02. †1944

Groby są zadbane, krzyże odnawiane, zasadzone kwiaty. Utrzymanie grobów finansowane jest ze środków krajowych (Landowych) w ramach ochrony i pielęgnacji grobów wojennych.

: Szkic orientacyjny cmentarza w Trittau z umiejscowieniem grobów Polaków (czerwone punkty)

1. Wejście główne, po lewej stronie parking

2. Kaplica cmentarna

K. Kościół


Sierpień 1999


Szlezwig-Holsztyn | do góry