Szlezwig-Holsztyn


Travemünde

W środkowej części cmentarza przy Mühlenberg, należącego do ewangelicko-luterańskiej parafi św. Lorenca znajduje się kwatera ofiar wojny. Jest to 7 kamiennych krzyży z czarnego granitu na dobrze utrzymanych pojedynczych grobach.

: Kopia strony z rejestru grobów wojennych cmentarza w Travemünde

Pochowana tutaj została Polka Julia Olesińska urodzona w 1880 roku, zmarła 19.05.1945.

Poza Polką, przy nazwisku której zapisano w dokumentacji cmentarza przynależność narodową, pochowanych zostało w tej kwaterze 3 Rosjan, sądząc po brzmieniu nazwiska jedna Niemka i dwie osoby z nazwiskami polskobrzmiącymi:

  • Marian Grajewski1885-1945
  • Johann Nowack 1881-1945

Przy 6 nazwiskach w cmentarnym rejestrze pochowanych, nie podano żadnej przynależności narodowej. „Pomimo starań, nie udało się ustalić pochodzenia pozostałych zmarłych” - to wypowiedź kierowniczki zarządu cmentarza w czerwcu 1998 roku.

Lipiec 2000


Szlezwig-Holsztyn | do góry