1 Polska Dywizja Pancerna

Thuine Emsland - Dolna Sakonia - Niedersachsen

Katolicki cmentarz leśny z oznakowanym szyldami „Kriegsgräberstätte (Cmentarz wojenny) dojazdem. Lewa strona cmentarza to 4 kwatery grobów ofiar I i II wojny światowej, z wysokim krzyżem kamiennym ustawionym na końcu głównej alei. 416 grobów żołnierzy i cywilnych obcokrajowców obywateli różnych narodowości, jeńców wojennych (7 grobów z okresu I wojny światowej) robotników przymusowych z Polski,Rosji, Ukrainy, Litwy, Jugosławii i Francji. Ostatnie miejsce spoczynku znaleźli tutaj żołnierze niemieckiego Wehrmachtu i Armii Wojska Polskiego, żołnierze 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Przy głównej alei, po prawej stronie kwatery IV umieszczona została metalowa tabliczka z orłem w koronie i tekstem w języku niemieckim i polskim:

1939 – 1945 KRIEGSGRÄBER DER 1 POLNISCHEN PANZER DIVISION
CMENTARZ WOJENNY 1 POLSKIEJ DYWIZJI PANCERNEJ
HV 57 GRÄBER

Z 57 pochowanych żołnierzy 1DPanc. ustalono na podstawie dokumentów 48 nazwisk, 9 pozostałych spoczywa jako „Nieznany żołnierz”.

Lista imienna w porządku alfabetycznym 48 żołnierzy 1 polskiej Dywizji Pancernej pochowanych na cmentarzu wojennym w Thuine

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Betański Zygmunt ps. „Andrus” st. strz. bat. strz. podh. * 16.02.1924 Bydgoszcz † 20.04.1945 Aschendorf. R-C. Serv. Number 1924/535/I-34708
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd C nr grobu 1
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Zygmunt Andrus * 16.2.1924 + 20.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Biecki Aleksander st. strz. bat. strz. podh. * 03.06.1920 Chełmża pow. Toruń † 06.04.1946 Aschendorf. R-C. Serv. Number 1920/160/I-40331
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd A nr grobu 8
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Alexander Biecki * 20.2.1920 + 6.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Bolda Leon ps. „Czap” strz. 9 bat. strz. * 20.02.1925 Puck/Wejherowo † 29.04.1945 Papenburg. R-C. Serv. Number 1925/763/I-41245
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd B nr grobu 9
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Leon Czap * 20.2.1925 + 20.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Czajka Jan strz. bat. strz. podh. * 13.04.1922 Kamionka pow. Starogard † 29.05.1945 Rhede. R-C. Serv. Number 1922/187/I-89916
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd B nr grobu 3
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Jan Czajka *13.4.1922 + 29.5.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Dzieja Stefan st. strz. ba. Strz. podh. * 12.04.1919 Mietno pow? Wieluń † 17.05.1946 Windschoten Holandia. R-C. Serv. Number 1919/8/I-6188
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd B nr grobu 10\ Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Stephan Dzieja * 12.4.1919 + 17.5.1946

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Ebert Jan st. strz. 9 bat. strz. * 27.05.1914 Biała Góra pow. Lubawa † 21.04.1945 Papenburg. R-C. Serv. Number 1914/5/I-52556
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera III rząd F kwatera żołnierzy niemieckich
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Brak.

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Falkiewicz Leon ps. „Środa” st. drag. 10 p. drag. * 25.11.1909 Chełmża pow Toruń † 17.04.1945 Heede. R-C. Serv. Number 1909/67/I-60061
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd B nr grobu 14
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Leon Sroda * 25.2.1909 + 17.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Frydrych Czesław ps. „Kornacki” strz. 10 p. strz. * 11.11.1924 Łódź † 27.07.1945 Sögel Canadian Hospital. R-C. Serv. Number 1924/103/I-49238
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd C nr grobu 4
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Czeslaw Kornacki * 11.11.1924 + 17.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Góral Piotr st. drag. 19 p. drag. * 04.04.1924 Małaszowice pow. Tarnopol † 15.04.1945 Heederfeld. R-C. Serv. Number 1924/8/I-24254
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd D nr grobu 6
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Piotrow Goval *4.4.1924 + 15.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Grządziel Feliks st. strz. 1 komp. park. * 02.01.1914 Przydróżek pow. Grójec † 21.04.1945 w pobliżu Rhede. R-C. Serv. Number 1914/29/I-1082
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd C nr grobu 1
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Felix Grzadziel * 2.1.1914 + 15.7.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Gwiazda Henryk drag. 10 p. drag. * 18.12.1925 Grójec k/Warszawy † 15.04.1945 Heede. R-C. Serv. Number 1925/244/I-60106
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd D nr grobu 4
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Heinrich Gwindza 18.12.1925 + 14.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Jankowski Antoni strz. 1 p.ppanc. * 17.04.1921 Czaszyn pow. Lesko † 25.04.1945 Heede. R-C. Serv. Number 1921/6/I-11140
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd A nr grobu 5
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Anton Jankowski * 17.4.1921 + 25.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Janowski Michał drag. 10p. drag. * 13.11.1919 Michałowice pow Rudki † 15.04.1945 Heede. R-C. Serv. Number 1919/42/I-25391
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd D nr grobu 5
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Michael Janowski * 13.11.1919 + 1.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Jurewicz Wincenty st. strz. bat. strz. podh. * 05.05.1914 Korczowszczyna pow. Mołodeczno † 21.1?.1945 Papenburg/Spliting. R-C. Serv. Number 1914/51/I-26620
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Nie odnaleziono grobu, prawdopodobnie spoczywa w jednej z mogił ozanaczonej jako „nieznany” (Unbekant/

: Kwatera żołnierzy 1 DPanc.

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Kaszkowiak Jan st. strz. 1 pa. Mot. * 20.04.1918 Gaj Mały pow. Szamotuły. R-C. Serv. Number 1918/2/I-6809
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IIV rząd C nr grobu 12
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Jan Kaszkowiak * 20.4.1018 + 20.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Kadziołka Józef st. strz. bat.strz. Podh. * 22.02.1909 Siekierczyna pow. Limanów. † 31.05.1945 Haselünne szpital wojskowy, Serv. Number 1909/87/I-26142
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd C nr grobu 7
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Josef Kandeialka * 2.7.1909 + 31.5.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Kierzeniewski Tadeusz ps. „Bartycha” uł. 24 p. uł. * 1926 Nowe Miasto pow. Lubawa † 20.04.1945 Aschendorf. R-C. Serv. Number 1926/802/I-40308
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd C nr grobu 2
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Piotrow Bartycha + 20.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Kot Piotr ps. „Kotowski” st. strz. 9 bat. strz. * 19.10.1914 Paniówki pow. Rybnik † 29.04.1945 Papenburg. R-C. Serv. Number 1914/264/I-40896
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd B nr grobu 24
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Piotrow Kotowski* 19.10.1914 + 20.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Kuźniak Roman ppor. 24 p. uł. * 20.10.1914 Wieluń † 20.04.1945 Aschendorf. R-C. Serv. Number 914/PLF.
Poległ razem z Tadeuszem Kierzeniewskim, spoczywa w mogile „Nieznany żołnierz”.

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Kozołkowski Michał strz. 2 p. panc. * 01.01.1919 Żuków pow. Horidenko † 16.04.1845 Holandia. R-C. Serv. Number 1919/193/I-26824
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd C nr grobu 13
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Michael Kozclkowski * 1.5.1919 + 16.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Krukowski Franciszek kapr. Bat. strz podh. * 30.03.1911 Ciechocino pow. Morski † 21.04.1945 Papenburg. R-C. Serv. Number 1911/470/I-48360
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd C nr grobu 13?
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Franciczek Krukowski * 30.3.1911 + 21.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Kubatek Stanisław kapr. 10 p. drag. * 07.11.1918 Piekiełko/Tymbark pow. Limanów † 16.04.1945 Rhede. R-C. Serv. Number 1918/152/I-27078
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd B nr grobu 12
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Stanislaus Kubatee * 7.11.1918 + 18.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Kwaśniewski Kazimierz ps. „Głowacki” st. drag. * 06.02.1918 Lipinki pow. Świecie † 18.04.1945 Rhede. R-C. Serv. Number 1918/152/39400
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd C nr grobu 3
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Kazimierz Stovsacki * 15.2.1918 + 18.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Lisewski Bronisław kan. 1 plot. * 06.12.1921 Warlubie pow. Świecie † 27.04.1945 Potshausen. R-C. Serv. Number 1921/191/I-32262
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd B nr grobu 7
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Bronislaw Lisewski * 6.12.1921 + 27.4.1945

: Lustracja cmentarza wojennego w Thuine

W dniu 11.03.1995 roku polskie cmentarze wojenne w Emsland odwiedził Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pan Andrzej Przewoźnik (na zdjęciu pierwszy od lewej + 2010). Któremu w lustracji towarzyszyli, przedstawiciel Konsulatu Generalnego w Hamburgu Konsul Stanisław Sulowski i autor niniejszej dokumentacji.

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Malicki Wacław drag. 10 p. drag. * 02.07.1920 Mieliniec pow. Rawa † 17.04.1945 Rhede. R-C. Serv. Number 1920/315/I-89903
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd C nr grobu 2
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Waclaw Maliski * 2.7.1920 + 17.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Nadolny Franciszek st. drag. 10 p. drag. * 30.11.1922 Rybno pow. Działdowo † 15.04.1945 Heederfeld. R-C. Serv. Number 1922/790/I-39315
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd A nr grobu 1
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Franc Nadolny * 10.11.1919 + 15.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Narloch Edmund ps. „Protasiewicz” uł. 24,p. uł. * 27.02.1923 Rytel pow. Choknice † 10.06.1946 Lahn. R-C. Serv. Number 1923/153/I-43131
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd D nr grobu 12
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Eimund Protaciewiesz * 27.2.1923 + 10.6.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Ochantel Brunon ps. „Pinecki” drag. 10 p. drag. * 03.10.1913 Brzezinki pow. Gliwice. † 16.04.1945 Rhede. R-C. Serv. Number 1913/87/I-31733
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd D nr grobu 3
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Brunow Pincochi * 3.10.1923 + 16.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Ochodek Jan strz. 9 bat. strz. * 23.11.1912 Mnich pow. Bielsko † 21.04.1945 Papenburg. R-C. Serv. Number 1912/38/I-49916
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd B nr grobu 3
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Jan Ochodek * 23.11.1912 + 16.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Raszka Karol st. strz. szw. c. k. m. * 09.008.1909 Pogórze pow Cieszyn † 22.04.1945. R-C. Serv. Number 1909/53/I-51000
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd C nr grobu 6
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Karol Raszka * 9.8.1909 + 21.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Remont Feliks strz.11 kom. sanit. * 08.05.1919 Czajczenice pow. Tarnopol † 12.01.1946 Aschendorf. R-C. Serv. Number 1919/35/I-26046
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd D nr grobu 9
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Feliks Remond * 8.5.1919 + 12.1.1946

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Rupik Ewald ps. „Psota” st. strz. 1 pa. ppanc. * 06.03.1917 Kraf pow. Bytom † 24.04.1945. R-C. Serv. Number 1917/124/I-44673
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera żołnierzy niemieckich III rząd F nr grobu 4
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Ewald Rupek * 6.3.1917 + 24.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Rynkowski Władysław st. uł. 24 p. uł.* 14.12.1914 Wojciechów pow.Lublin † 10.06.1946 Lahn (mina). R-C. Serv. Number 1914/23/I-399
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd D nr grobu 13
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Wladyslaw Rynkowski * 14.2.1914 + 10.6.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Skrzypek Władysław plut. 2 p. art. mot. * 08.12.1909 Jarosław pow. Lwów † 27.04.1945 Potshausen. R-C. Serv. Number 1909/119/I-27676
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd B nr grobu 6
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Vladislaw Skrzypek * 8.11.1909 + 27.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Stasiukiewicz Aieksander drag. 10 p. drag. * 11.12.1910 Kaziewicze pow. Wołkowysk † 17.04.1945 Rhede. R-C. Serv. Number 11910/109/I-31069
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Nie odnaleziono grobu, prawdopodobnie spoczywa w jednej z mogił oznaczonych „Nieznany” (Unbekant).

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Szymański Piotr st. strz. 1 p. ppanc. * 22.06.1912 Baszków pow. Krotoszyn † 25.04.1945. R-C. Serv. Number 1912/47/I-683
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd B nr grobu 8
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Piotrow Szymonnski* 22.5.1912 + 27.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Śliwa Władysław plut. 10 p. drag. * 10.02.1911 Studzian pow. Przeworsk † 15.05.1945. R-C. Serv. Number 1911/119/I-32515
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd D nr grobu 7
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Wladislaus Sliwa * 10.2.1911 + 15.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Tomkowiak Franciszek kapr. bat. strz. podh. * 21.09.1918 Tham Niemcy † 23.08.1945 Haselünne. R-C. Serv. Number 1918/15/I-5298
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd C nr grobu 5
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Francizek Tomkowiak * 21.9.1918 + 23.8.1945

: Kwatera żołnierzy niemieckich, słabo czytelne nazwiska polskich żołnierzy st. drag. Aleksander Turek i st. drag. Wolff Zygmunt
Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Turek Aleksander st. drag. 10 p. drag. * 23.11.1922 Gustaw Niemcy † 16.04.1945 Rhede. R-C. Serv. Number 1922/119/I-102575
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera III rząd F nr grobu 11 kwatera żołnierzy niemieckich
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Alexander Turek * 23.11.1922 + 16.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Turonek Eliasz st. strz. bat. strz. podh. * 20.08.1912 Kowszalewo pow. Brasław † 10.04.1946 Canadian Hospital Papenburg. Wyznania rosyjsko-ortodoksyjnego. R-C. Serv. Number 1912/7/I-6121
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd C nr grobu 11
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Elias Turowek * 20.08.1912 + 10.4.1946

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Wesoły Andrzej sap. 11 komp. sap. * 28.11.1911 Niebieszczyny pow Sanok † 07.04.1946 Aschendorf. R-C. Serv. Number 1911/29/I-1055
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera II rząd D nr grobu 10
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Andrzej Wesoly * 28.11.1911 + 7.4.1946

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Wolff Zygmunt st. drag. 10 p. drag. * 27.11.1914 Biała woj. Kraków † 17.04.1945 Rhede. R-C. Serv. Number 1914/150/I-25192
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera III rząd F nr grobu 12, kwatera żołnierzy niemieckich

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Zieliński Tadeusz kapr. 10 p. drag. * 19.03.1913 Kosów Łacki † 17.04.1945 Rhede. R-C. Serv. Number 1913/31/25192
Usytuowanie grobu na podstawie planu cmentarza: Kwatera IV rząd B nr grobu 13
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Thadeus Zielinski + 17.4.1945Przy wejściu na cmentarz znajduje się gablota z planem i alfabetycznym spisem pochowanych żołnierzy i cywilów. Na powyżej zamieszczonym planie cmentarza kolorem czerwonym zaznaczone zostały groby żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Groby w kwaterach II, IV i 4 groby w niemieckiej kwaterze III. Kolorem niebieskim groby „nieznany żołnierz” w kwaterze II rząd A, B. kwatera III rząd F i kwatera IV rząd A, E. Kolorem szarym zaznaczone są groby cywilnych obcokrajowców różnej narodowości. Kwatera II rząd A, B, C, E i F. Kwatera IV rząd A, B, C, D, E, i F. Kolorem czarnym groby żołnierzy niemieckich w kwaterach I i III.


Dokumentacja wykonana - Czerwiec 1996. Opublikowana - Listopad 2015
Uwagi i zalecenia Rady OPWiM.

„Do tej pory ustalono pełne dane personalne 43 żołnierzy. Prawdopodobnie po dalszych poszukiwaniach liczba ta znacznie się zwiększy, gdyż w kwaterach II i IV (przeznaczonych dla obcokrajowców) znajduje się wiele grobów bezimiennych oraz około 39 osób pochowano z nazwiskami o brzmieniu polskim.
Na podstawie dotychczas zebranej dokumentacji istnieje możliwość uzupełnienia danych personalnych w napisach na krzyżach i usunięcia błędów pisowni. Prace dokumentacyjne są Kontynuowane.
Kilkakrotnie przeprowadzane lustracje potwierdziły konieczność wystąpienia do władz gminnych w sprawie odczyszczenia krzyży. Przeprowadzenia koniecznych prac porządkowych oraz zwrócenia uwagi na 4 groby żołnierzy 1 DPanc. Znajdujące się wśród grobów niemieckich”.


(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)(……)Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry