1 Polska Dywizja Pancerna

Strücklingen Emsland - Dolna Sakonia - Niedersachsen

Po prawej stronie od głównego wejścia, przy ścianie miejscowego kościoła katolickiego znajdują się dwa groby wojenne oznaczone kamiennymi krzyżami z wykutymi nazwiskami i imionami, datami urodzenia (nie pełnymi) i śmierci. Brak informacji o przynależności narodowej i wojskowej. Pochowani tam zostali żołnierze 1 Polskiej Dywizji Pancernej:

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Petka Marian st. strz. 8 bat. strz. * 10.10.191917 Nowa Wieś pow. Starogard † 27.04.1945. R-C. Serv. Number 1917/106/I-51651
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Petka Marsan * 1917 + 27.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Wrzol Franciszek strz. 8 bat. strz. * 22.06.1923 Zabrzeg pow. Bielsko † 27.04.1945. R-C. Serv. Number 1923/132/I-51729
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Franciszek Wrzol * 1923 + 27.4.1945

Obaj polegli w okresie opanowywania przez 8 bat. strz. rejonu Bollingen i odpierania w nocy 27/28 kwietnia 1945 roku niemieckiego przeciwuderzenia. Groby znajdują się pod stałą opieką miejscowej parafii katolickiej”.


Dokumentacja wykonana - Czerwiec 1996. Opublikowana - Listopad 2015
Uwagi Rady OPWiM.

„ Na podstawie posiadanych informacji z dokumentów istnieje możliwość uzupełnienia i sprostowania danych personalnych. Groby są zadbane i znajdują się pod stałą opieką miejscowej parafii katolickiej”.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)(……)Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry