1 Polska Dywizja Pancerna

Stapelmoor - Donna Sakonia - Niedersachsen

Na cmentarzu w Stapelmoor znajduje się wspólny grób kilkunastu imiennie znanych żołnierzy niemieckich i 2 nieznanych, poległych w kwietniu 1945 roku. Według danych archiwalnych Armii Brytyjskiej (R-C. Record Centre) pochowanyy tam został żołnierz 1 DPanc:

Wawrowicz Władysław kapr. 2 p. panc. * 02.10.1909 Włosów pow. Nadworna. † 27.04.1945.

Początkowo uznawany a zaginiony, został ekshumowany i przeniesiony na wojskowy cmentarz kanadyjski w Groningen / Holandia, kwatera 1 rząd C. Grób nr 6.
Istnieje prawdopodobieństwo, że na cmentarzu spoczywają jeszcze 2 inni żołnierze 1DPanc. Pochowani bez nazwiska, nieznani we wspólnej mogile.

Z informacji wykutej na tablicy kamiennej ustawionej na mogile wynika, że dwaj nieznani żołnierze zginęli 16 i 17. 04.1945 roku. W okresie tym (od 13.04.1945r. ) w rejonie Stapelmoor i Rhede trwały uciążliwe walki, w których uczestniczyła 1 DPanc. W składzie: 2 p. panc oraz 2 komp. 8 bat. strz. i 10 p. drag.


Dokumentacja wykonana - Sierpień 1996. Opublikowana - Listopad 2015
Uwagi Rady OPWiM.

„Z informacji wykutej na tablicy kamiennej ustawionej na mogile wynika, że dwaj nieznani żołnierze zginęli 16 i 1704.1945 roku. W okresie tym (od 13.04.1945r. ) w rejonie Stapelmoor i Rhede trwały uciążliwe walki, w których uczestniczyła 1 DPanc. W składzie: 2 p. panc oraz 2 komp. 8 bat. strz. i 10 p. drag”.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)(……)Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry