1 Polska Dywizja Pancerna

Sögel Emsland - Dolna Sakonia - Niedersachsen

Na cmentarz gminny w Sögel zostały przeniesione po likwidacji cmentarza katolickiego min. Groby polskich żołnierzy. Z dużym prawdopodobieństwem można twierdzić że groby polskie zostały zniwelowane i miejsce udostępnione na dalsze pochówki dopiero po 1989 roku. W księgach zmarłych i pochowanych na nieistniejącym cmentarzu katolickim istnieje zapis z 1947 roku potwierdzający pochówek polskich żołnierzy. Groby 3 żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej uważa się za zaginione:

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Łazienkowski Alfons ps. „Piła Zygmunt” strz. 11 kom. zaopatrzenia * 08.03.1924 Świecie / Pomorze † 20.05.1946 w Haselünne. R-C. Serv. Number 11924/257/I-44665

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Foegele Alfred ps. „Falski Alojzy” kapr. 11 kom. zaopatrzenia * 26.12.1913 Chropaczów pow. Katowice † 30.03.1946 na drodze do Bersenbrück. R-C. Serv. Number 1913/19/I-29825

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Perkowski Adam strz. 11 kom. zaopatrzenia. * 15.02.1907 Dobrów pow. Koło woj Poznań † 29.10.1946 Oldenburg Hospital. R-C. Serv. Number 1907/59/I-29973Dokumentacja wykonana - Sierpień 1996. Opublikowana - Listopad 2015
Uwagi Rady OPWiM.

„Wyjaśnienia tej sprawy trwają”.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)2002


Dyrektor gminy poinformował Konsulat Generalny RP w Hamburgu, że na podstawie poszukiwań w archiwach oraz przeprowadzonych rozmów ze starszymi mieszkańcami gminy nie udało się ustalić miejsca pochówku żołnierzy polskich ani informacji o istnieniu ich grobów na cmentarzach lokalnych w przeszłości.Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Minister Of Defence Londyn

1 Polska Dywizja Pancerna | do góry