1 Polska Dywizja Pancerna

Sedelsberg Emsland - Dolna Sakonia - Niedersachsen

Przykościelny cmentarz katolicki położony w środkowej części miejscowości. Około 200 metrów za kościołem znajduje się kwatera wojenna. Ofiar II wojny światowej. Kwatera składa się z 9 grobów, każdy posiada płytę z czarnego szlifowanego granitu z wykutym nazwiskiem, datą śmierci i przynależnością narodową. Pośrodku, za rzędem grobów ustawiony został kamienny krzyż z wykutym napisem w języku niemieckim:

„HIER RUHEN 9 RUSSISCHE UND POLNISCHE KRIEGSGEFANGENE”

„Tutaj spoczywa 9 rosyjskich i polskich jeńców wojennych”

Obok 3 polskich i 4 rosyjskich jeńców wojennych w tej kwaterze ostatnie miejsce spoczynku znalazłoo 2 poległych koło Sedelsberg żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej:

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Lipiński Benedykt ps. „Wiśniewski” strz. 10 psk. * 29.03.1925 Kaszcorek pow. Toruń † 24.04.1945 na drodze koło Sedelsberg. R-C. Serv. Number 1925/302/I-42644
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Pole Wisniewski + 28.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Machlarz Stanisław kapr. 10 psk. * 16.08.1916 Chodakówka pow. Przeworsk † 28.04.1945 na drodze koło Sedelsberg. R-C. Serv. Number 1916/47/I-5830
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Pole Machlatz +28.4.1945Plan orientacyjny cmentarza katolickiego w Sedelsberg. Kwatera wojenna zaznaczona kolorem czerwonym.


Dokumentacja wykonana - Październik 1996. Opublikowana - Listopad 2015Uwagi Rady OPWiM.

„Sprawa inskrypcji na kamiennym krzyżu oraz uzupełnienia i poprawki na tablicach nagrobnych wymagają wyjaśnień.”

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)(……)Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry