Powstanie Warszawskie | Brandenburgia

KZ Sachsenhausen - Brandenburgia - Brandenburg: Foto. mann-ueber-bord.de

Lista imienna żołnierzy Armii Krajowej, uczestników Powstania Warszawskiego zmarłych w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen:

Kraiński Zygmunt ps. „Cygan” syn Jana i Wacławy z d. Kalińska, urodzony 23.03.1924 roku w Warszawie. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Wywieziony z cywilną ludnością stolicy do obozu koncentracyjnego, zginął w sierpniu 1944 roku w KZ Sachsenhausen.

Kupiec Jan kpr. ps. „Janek” urodzony 24.11.1895 roku w Kętach. W Powstaniu: Armia Krajowa Grupa „Północ”, zgrupowanie „Sienkiewicz”. Odcinek „Kuba” i „Sosna”, batalion „Gozdawa” 1. kompania „Wypadowa”. Do 02.09.1944 roku uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z cywilną ludnością stolicy do obozu koncentracyjnego, zginął w 1945 roku w KZ Sachsenhausen.

Bieńczyk Tadeusz. W konspiracji i Powstaniu: V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej 4. Rejon, 1. szwadron strzelców motorowych. Uczestnik walk, Kolonia Staszica i Pole Mokotowskie. Wywieziony z cywilną ludnością stolicy do obozu koncentracyjnego, zginął w 1945 roku w KZ Sachsenhausen.(…..tx)


Powstanie Warszawskie | Brandenburgia