1 Polska Dywizja Pancerna

Rhaude - Emsland - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Na przykościelnym cmentarzu parafii ewangelickiejznajduje się wspólna mogiła 7 żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej, 6 poległych w okresie ciężkich walk o Posthausen i przeprawę przez rzekę Ledę. Jeden z zmarł po zakończeniu działań wojennych.
Na grobie ustawiona jest wysoka płyta kamienna ze słowami z Ewangelii:

ER IST UNSER FRIEDE. EPH 214
„Pan jest naszym pokojem”

Poniżej dane pochowanych żołnierzy, imię, nazwisko lub pseudonimy.

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Berg Kazimierz st. drag. 10 p. drag. * 05.05.1925 Misowo pow. Kościerzyna † 27.04.1945 w Potshausen. R-C. Serv. Number 1925/339/I-45543
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
KAZIMIERZ BERG + 27.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Błaszkiewicz Dariusz ppor. 10 p. drag. * 02.01.1922 Mława † 27.04.1945 Potshausen. R-C. Serv. Number PLF/1922
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
DARIUS PASZKIEWICZ + 27.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Cichocki Roman ppor. 10 p. drag. * 10.02.1918 Stratyn pow. Rohatyn † 24.04.1945 w Potshausen. R-C. Serv. Number PLF/1918
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
ROMAN CICHOCKI +24.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Majewicz Egon ps. „Florjański” st. drag. 10 p. drag. * 01.01.1923 Grudziądz † 25.05.1945. R-C. Serv. Number 1923/435/I-33030
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
EGON FLORIANSKI + 25.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Sarachman Piotr st. drag. 10 p. drag. * 24.06.1921 Bolechów † 27.04.1945 Posthausen R-C. Serv. Number 1923/154/I-32677
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
PIETR SARACHMAN + 27.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Szumik Józef ps. „Kajetanowicz” drag. 10 p. drag. * 01.02.1914 Ochaby pow. Cieszyn wyznania ewangelickiego † 27.04.1945 Potshausen. R-C. Serv. Number 1914/568/I-41089
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
JOSEF KAJETANOWICZ + 27.4.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Smigiel Zygmunt kapr. 10 p. drag. * 20.05.1914 Wlkowyje pow. Rzeszów † 24.04.1945 R-C. Serv. Number 1914/108/I-7106
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
SMOGIEL + 24.4.1945Dokumentacja wykonana - Czerwiec1996. Opublikowana - Listopad 2015Z dalszych ustaleń i propozycji dokumentacyjnych Rady OPWiM.

„Podczas lustracji stwierdzono, że pielęgnację mogiły i konserwację hełmów zajmował się b. Żołnierz 1 DPanc. Pan Józef Chrzanowski z Aschendorf.
Natomiast z inicjatywy pastora Edwina Pecha ustanowiono Patronat Honorowy nad mogiłą, objęty przez Parafię Ewangelicko-augsburską WANG z Karpacza”.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)2002


: Foto. Konsulat Generalny RP w Hamburgu

Hier ruhen Soldaten des 10 Dragonenregiments der 1. Polnischen Panzerdyvizjon
Tu spoczywają żołnierze10 Pułku Dragonów 1. Polskiej Dywizji Pancernej

Na nowej lub odnowionej płycie nagrobnej, zgodnie z międzynarodowymi konwencjami wykuty został znak dywizji, nazwa jednostki wojskowej i przed nazwiskami stopnie wojskowe.Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
1 Polska Dywizja Pancerna | do góry