1 Polska Dywizja Pancerna

Remels - Donna Saksonia - Niedersachsen

Na przykościelnym cmentarzu katolickim, położonym w centrum miejscowości znajduje się wojenna kwatera żołnierzy polskich. Po lewej stronie od wejścia umieszczona została metalowa tabliczka z napisem w języku polskim i niemieckim:

1939 (Orzeł w koronie) 1945 KRIEGSGRÄBER DER 1 POLNISCHEN PANCER DIVISION

CMENTARZ WOJENNY 1 POLSKIEJ DYWIZJI PANCERNEJ HV 8 GREÄBER

Miejsce ostatniego spoczynku 8 żołnierzy. W tym 7 poległych w ostatnich dniach walk o Gross Sander, Moorburg i okolicach Wilhelmshaven. Obecnie tylko 7 grobów posiada kamienie nagrobne.

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Zieliński Bogdan plut. 10 psk. * 25.12.1913 Gdańsk † 02.05.1945. R-C. Serv. Number 1913/28/I-223027
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
B. ZIELINSKI + 2.5.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Borzemski Paweł rotm. 10 psk. * 07.04.1919 Lwów † 02.05.1945 Grossander. R-C. Serv. Number PLF/1919
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
P. BORZEMSKI + 2.5.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Kalaczyński Franciszek ps. „Jankowki” st.strz. 10 psk. * 14.03.1915 Dortmund (Niemcy) † 02.05.1945 Grossander. R-C. Serv. Number 1915/523/I-31748
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
F. JANKOWSKI + 2.5.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Jurkowski Stanisław Włodzimierz st. strz. 10 psk. * 04.04.1912 Czabanówka pow. Kopyczyce † 02.05.1945 Gossander. R-C. Serv. Number 1912/33/O-24902
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
W. JURKOWSKI + 2.5.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Rygiel Bronisław strz. 9 bat. strz. * 26.? 1908 Paszewa pow. Lesko † 04.05.1945. R-C. Serv. Number 1908/42/I-27308
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
B. RYGIEL + 4.5.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Owczarzy Marian strz. 8 bat. strz. * 26,11,1926 Kaczyce Dolne pow. Cieszyn † 03.05.1945. R-C. Serv. Number 1926/23/I-49486
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
F. OWZARZY + 3.5.1945

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Jaroszewicz Antoni st. strz. 10 psk. * 30.05.1923 Białystok † 02.05.1945 Grossander. R-C. Serv. Number 1923/19/I-25985
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
JAROSZEWICZ + 2.5.1945

Obecnie tylko 7 grobów posiada kamienie nagrobne, brak jest oznakowania grobu st. strz. Mariana Nawojta.

Dane na podstawie dokumentów archiwalnych:
Niewojt Marian st. strz. 8 bat. strz. * 03.09.1909 Łyżka pow. Opatów † 17.05.1945 w Rritish Hospital w Ahlhorn. R-C. Serv. Number 1909/16/I-22002
Dane spisane z kamieni nagrobnych z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Brak.


: Metryka zgonu st. str. Mariana Nawojta


Dokumentacja wykonana - Maj 1996. Opublikowana - Listopad 2015Z dalszych ustaleń i propozycji dokumentacyjnych Rady OPWiM.

„W sprawie braku nagrobka zostaną podjęte wyjaśnienia . Kilkakrotne lustracje w ostatnich latach pozwalają na stwierdzenie, że kwatera jest w dobrym stanie, istnieje jedynie potrzeba częstszego czyszczenia nagrobnych tablic i krzyży”.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)2001

Dyrektor gminy Uplengen przekazał do Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu listę Polaków pochowanych w Remels na Alter Friedhof oraz zdjęcie grobu Mariana Niewojta. Grób jest bardzo zaniedbany, zwróciliśmy się do gminy z prośbą o uporządkowanie.

: Foto Konsulat Generalny RP w Hamburgu

Powyżej zdjęcie zaniedbanego grobu st. strz.Mariana Nawojta, stan przed 2001 r.


(…….)


Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Minister Of Defence Londyn
  • Zdjęcia wykonano w1996 roku. Zdjęcia czarno-białe otrzymane w 2001 roku z Konsulatu Generanego RP w Hamburgu


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry