1 Polska Dywizja Pancerna

Papenburg - Emsland - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Na cmentarzu katolickim było pochowanych pierwotnie 4 żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej. W maju 1993 roku ustalono że 3 groby zostały prawdopodobnie zniwelowane. Dotychczas nie odnaleziono dokumentów potwierdzających ten fakt. Jedyny zachowany grób znajduje się w kwatery 0ołnierzy niemieckich zmarłych w czasie II wojny światowej, położony jest w pierwszym rzędzie z lewej strony i oznaczony jest niewielką płytką kamienną ułożoną na ziemi zawierającej imię, pseudonim i datę śmierci. Tak jak wszystkie pozostałe kamienie nagrobne tej kwatery, kamień nagrobny polskiego żołnierza posiada wykuty znak wojskowego niemieckiego krzyża. Pod tak zaznaczonym kamieniem nagrobnym spoczywa:

Na podstawie materiałów archiwalnych
Szyszkowski Konrad ps. „Debek” strz. bat. srz. Podh. * 25.11.1909 Czachówek pow. Nowe Miasto. † 20.04.1945 Lehe. R-C. Serv. Number 1909/410/I-40506
Na kamieniu nagrobnym: KONRAD DEMBECK +1945


Lista imienna trzech pozostałych żołnierzy 1 DPanc. Pochowanych na cmentarzu katolickim w Papenburg. Groby te uważane są za zaginione (prawdopodobnie zniwelowane). Dane na podstawie materiałów archiwalnych.

Gorzkowski Jan plut. bat. strz. podh. * 19.05.1900 Bednarówka pow. Nadworna † 05.04.1947 Papenburg. R-C. Serv. Number. Wpis na liście zmarłych nr 59.

Jebas Leon ps. „Maliński” strz. bat. strz. podh. * 26.02.1913 Niedrbecksen † 11.03.1947 w British Hospital Münster. R-C. Serv. Number 1913/161/I-48753

Matys Czesław strz. bat. strz. podh. * 11.04.1923 Pieczychłysty † 11.03.1947 Papenburg. R-C. Serv. Number 1923/32/I-27145.

W dniu 8 mają 1995 roku po uroczystościach odsłonięcia tablic upamiętniających na terenie byłych obozów koncentracyjnychhh i jenieckich: Lager V Neusustrum, Lager VI Oberlangen, Sekretarz Generalny Rady Ochrony Walk i Męczeństwa Pan Andrzej Przewoźnik odwiedził cmentarz wojenny w Papenburg. Na środkowym zdjęciu Sekretarz Generalny w towarzystwie Pana Feliksa Słymo, byłego żołnierza 1 DPanc. I Leona Pawłowskiego, Polaka wywiezionego w czasie wojny na roboty przymusowe, który po zakończeniu działańń wojennych pozostał w Niemczech i mieszka w Papenburg.


Dokumentacja wykonana - Maj 1995. Opublikowana - Listopad 2015Uwagi, propozycje i zalecenia Rady OPWiM.

Podjęte jest wyjaśnienie sprawy zniwelowania grobów oraz oznakowania grobu strz. Konrada Szyszkowskiego. Udział w uporządkowaniu grobów zgłosił Pan Zygmunt Popiel, dyrektor polskiej firmy kamieniarskiej w Hamburgu.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)2002Urząd miasta przekazał listę polskich grobów wojennych. Spośród poszukiwanych odnaleziono jedynie grób Konrada Szyszkowskiego na cmentarzu gminy katolickiej St. Antonius w Papenburg. Potwierdzono, że na kamieniu nagrobnym znajduje się krzyż Wehrmachtu oraz nazwisko Konrad Dembek. Władze miasta zwróciły się do Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu z prośbą o przesłanie wzoru znaku 1 Polskiej Dywizji Pancernej, wyrażając wolę umieszczenia go na nagrobku, skorygowania nazwiska oraz usunięcia krzyża Wehrmachtu. Grobów pozostałych trzech żołnierzy, których akty zgonu wskazują na Papenburg jako miejsce pochówku, nie odnaleziono, mogą być pochowani jako bezimienni.

Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Minister Of Defence Londyn


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry