Nadrenia Północna-Westfalia|Powstanie Warszawskie

Paderborn - Nadrenia Północna Westfalia - Nordhein WestfalenOstfriedhof . Cmentarz wschodni położony na obrzeżu starego miasta z wejściem głównym na rogu Drieburger Straße i Am Ostfriedhof. Na północno-wschodnim krańcu cmentarza znajduje się kwatera polskich i rosyjskich ofiar II wojny światowej. Kwatera łatwo dostępna wejściem od Andreasstraße. W lewo od wejścia widoczny pomnik poświęcony Rosjanom, trzy betonowe słupy symbolizujące ogrodzenia obozowe i trzy tablice z nazwiskami pisanymi cyrylicą, nazwiska ofiar spoczywających tutaj we wspólnym lub masowym grobie.
Po prawej stronie kwatery 4 rzędy grobów z kamiennymi nagrobkami, 17 grobów Polek i Polaków i 26 Rosjan. Kamienie nagrobne w różnych kształtach i formach, nie jednolity wygląd wskazuje na indywidualne wykonanie przez, lub na polecenie pozostałych po zakończeniu działań wojennych w obozach ewakuacyjnych (dla tzw. „Dipisów”) krewnych, przyjaciół i kolegów.
Kwatera w dobrym stanie utrzymania, nazwiska i inne dane poza jednym przypadkiem czytelne.W lewym górnym rogu kwatery znajduje się nagrobek z ciemnego granitu, wyróżniający się od pozostałych nagrobków krzyżem umieszczonym na cokole. Na ramieniu krzyża tekst w języki niemieckim : Mein Jesus Barmherzigkeit. I na cokole w języku polskim:

TU SPCZYWA
S.P.
STANISŁAW DZIELINSKI
UR. 7.5.1913 R. ZM. 9.2.1946 R. ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ W PADERBORN
ZMARŁY BYŁ POWSTAŃCEM WARSZAWY


Nic więcej poza wykutą w kamieniu informacją nie wiadomo o pochowanym w tym miejscu Polaku. Był żołnierzem Powstania, cywilnym uczestnikiem czy podzielił los tysięcy wypędzonych po kapitulacji Powstania Warszawskiego mieszkańców stolicy?


Orientacyjny szkic kwatery polskich i rosyjskich ofiar II wojny światowej na cmentarzu Ostfriedhof w Paderborn:

Jasnym kwadratami zostały oznaczone groby Polek i Polaków, grób Stanisława Dzielińskiego oznaczony jest numerem3. Kolorem czerwonym oznaczone zostały groby rosyjskie. Numer 19, upamiętnienie rosyskich jeńców wojennych. Najdogodniejszy dostęp do kwatery jest wejściem bocznym od Andreasstraße (zaznaczone na szkicu kolorem pomarańczowym. Strzałka w kolorze niebieskim wskazuje kierunek do wejścia głównego i 2 kaplic cmentarnych.

Kwiecień 2003 - marzec 2014


Nadrenia Północna-Westfalia|Powstanie Warszawskie | do góry