1 Polska Dywizja Pancerna

Osterbrock - Emsland - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Na miejscowym cmentarz katolickim przy Friedhofstr. Pochowany został żołnierz 1 Polskiej Dywizji Pancernej:

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Fabig Bronisław st. strz. 2 komp. zaopatrzenia * 39.12.1925 w Starogardzie † 04.07.1946 w Osterbrock. R-C. Serv. Number 1925/55/I-65969.
Na kamieniu nagrobnym: BRONISLAW FABIK + 1946

Grób dobrze utrzymany i pielęgnowany, oznaczony niewielką płytą kamienną ułożoną na ziemi, z wyrytym nazwiskiem, imieniem i datą śmierci. Płyta nagrobna ufundowany została z inicjatywy miejscowej gminy w 1994 roku.


Dokumentacja wykonana - Sierpień 1996. Opublikowana - Listopad 2015Uwagi Rady OPWiM.

Dzięki uzyskanym informacjom byłoby możliwe uzupełnienie danych i personalnych i poprawienie pisowni nazwiska.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)(……)Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry