Powstanie Warszawskie | Bawaria

Oflag VII A Murnau - Bawaria - BayernKołć Stanisław kpt. ps. „Mirski” urodzony 27.04.1894 roku. W Powstaniu: Armia Krajowa Grupa „Północ”, zgrupowanie „Sienkiewicz”. Odcinek „Kuba” i „Sosna”, batalion „Łukasiński”. Uczestnik walk na Woli i Starym Mieście, po przejściu kanałami Śródmieście Północ. Jeniec wojenny nr 102177 Stalagu VII A . Zmarł 04.03.1946 roku w Murnau.

Lisicki Henryk kpr. urodzony 10.01.1914 roku. W Powstaniu: Armia Krajowa Grupa „Północ”, zgrupowanie „Sienkiewicz”. Odcinek „Kuba” i „Sosna”, batalion „Gozdawa” 5. kompania. Uczestnik walk na Starym Mieście, po przejściu kanałami Śródmieście Północ. Jeniec wojenny 104440 Oflag VII A. Zmarł 06.05.1946 roku w Murnau.

Wiśniewski Janusz ppor. ps. „Leszek Biały” urodzony 15.10.1918 w Siedlcach. W Powstaniu: Armia Krajowa Grupa Bojowa „Kr<bar”, III III zgrupowanie „Konrad”, 2. kompania pluton „Rafałki”. Uczestnik walk na Powiślu i Śródmieściu Północ. Jeniec wojenny nr 1337 Oflag VII A. Zmarł w 1945 roku w Murnau.

Babiński Włodzimierz plut. podchorąży, po kapitulacji Powstania awans na podporucznika czasu wojny. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Urodzony 24.12.1918 roku w Warszawie. W konspiracji: Ukończona Szkoła Podchorążych Piechoty. W Powstaniu: Okręg Warszawski Armii Krajowej. I Obwód „Radwan”. IV zgrupowanie „Gurt”, 3. kompania,

(…..tx)


Powstanie Warszawskie |Bawaria