Szlezwig-Holsztyn

Neustadt "Cap Arcona"

Cmentarz wojenny przy Stutthof-Weg, centralne upamiętnienie ofiar katastrofy "Cap-Arcona"

Przy bramie wejściowej cmentarza znajduje się metalowa tablica z tekstem w języku niemieckim:

ENDE APRIL 1945 WURDE DAS KONCENTRATIONSLAGER NEUENGAMME BEI HAMBURG EVAKUIERT UND ETWA 8.000 HÄFTLINGE WURDEN AUF SCHIFFE IN DER NEUSTÄTER BUCHT GEBRACHT. AM 3 MAI 1945 WURDEN DIE DREI SCHIFFE „CAP-ARCONA”, „DEUTSCHLAND” UND „THIELBECK” AB 14,30 UHR VON BRITISCHEN BOMBERN ANGEGRIFFEN. SCHON NACH DEM ERSTEN ANGRIIFF SANK INNERHALB WENIGER MINUTEN DIE „THILBECK” MIT ETWA 2.950 VON 3.000 PERSONEN AN BORD. DIE „CAP-ARCONA” MIT ETWA 4.800 HÄFTLINGEN SOWIE DIE LEERE „DEUTSCLAND” GERIETEN IN BRAND. DIE „CAP-ARCONA” KENTERTE NACH WENIGEN STUNDEN, WOBEI SIECH NUR 800 PERSONEN RETTEN KONNTEN.

DEM ANDENKEN DER 7.000 TOTEN DER KATASTROPHE IST DIESER FRIEDHOF GEWEIHT.


„Pod koniec kwietnia 1945 roku został ewakuowany położony koło Hamburga obóz koncentracyjny Neeuengamme. Około 8.000więźniów zostało umieszczonych na statkach zacumowanych w zatoce na wysokości Neustadt. 3 mają 1945 roku o godzinie 14.30 trzy statki, „Cap-Arcona”, „Deutschland” i „Thielbeck” zostały zaatakowane przez brytyjskie bombowce. Już po pierwszym ataku w przeciągu kilkunastu minut zatoną „Thielbeck” z około 2.950 z 3.000 osób przebywających na pokładzie. „Cap-Arcona” z około 4.800 więźniami i pusto stojący „Deutschland” stanęły w płomieniach. Po kilku godzinach „Cap-Arcona” przewraca się na burtę, uratowało się tylko 800 osób.
Cmentarz ten jest poświęcony pamięci 7.000 ofiar tej katastrofy”.

Na lewo i prawo od centralnie ustawionego upamiętnienia odchodzą 3 rzędy bezimiennych grobów w których pochowano 621 ofiar tz „Katastrofy Cap-Arcona”.Centralnie ustawione upamiętnienie (zdjęcie środkowe), na kamiennym postumencie ustawione 3 sześciościenne bloki połączone 2 płytami z wykutymi krzyżami. Na postumencie data: 1933 – 1945, na środkowym bloku „Winkel” symbol więźniów obozów koncentracyjnych, liczba 7.000 K-Z i data 3.5.1945. Na lewym i prawym w porządku alfabetycznym nazwy krajów (w językach ojczystych) z których pochodzili więźniowie:

AMERYKANIE, BELGOWIE, KANADYJCZYCY, CZESI, DUŃCZYCY, NIEMCY, ESTOŃCZYCY, HISPANIE, FRANCUZI, GRECY, WŁOSI, JUGOSŁOWIANIE, ŁOTYSZE, LITWINI, LUXSENBURCZYCY, WĘGRZY, HOLENDRZY, NORWEGOWIE, POLACY, RUMUNI, ROSJANIE, ŻYDZI, UKRAIŃCY

Po lewej i prawej stronie upamiętnienia, zasłonięte roślinnością żywopłotu znajdują się dwie indywidualne płyty nagrobne.

Zdjęcie po lewej, płyta z wykutym napisem w języku niemieckim: Waldemar Mollos Ehem. Pol. Gefangener nr 239 geb.1.Dez.1893 gest.6.Sept.1946

Er war ein Kämpfer.

Waldemar Mollos były polski więzień nr 239 urodzony 1 grudnia 1893 zmarł 6 września 1946

Był waleczny.

Zdjęcie po prawej:
DR. JOHN CARL DOLINSEK * 23.11.1916 LYUBLYANA (JUGOSLAVYIA) nr 23552

Jest to prawdopodobnie prywatne upamiętnienie więźniów zmarłych po zakończeniu działań wojennych, którzy przeżyli tragiczne w skutkach bombardowanie statków więziennych.

Przed upamiętnieniem znajduje się położona na ziemi płyta kamienna z tekstem w języku niemieckim:

WIR GEDENKEN DER 7000 OPFFER DER NAZI DIKTATUR DIE IN DER NEUSTÄDTER BUCHT GETÖTET WURDEN UNTER IHNEN VIELE GEWERKSCHAFTER NIE WIEDER FASCHISMUS NIE WIEDER KRIEG

DGB NORDMARK
DGB NORDRHEIN-WESTFALEN


„Pamiętamy 7.000 ofiar nazistowskiej dyktatury zamordowanych w zatoce Neustadt pomiędzy nimi wielu związkowców nigdy więcej faszyzmu nigdy więcej wojny
Centrala Niemieckich Związków Zawodowych Nordmark
Centrala Niemieckich Związków Zawodowych Północna Nadrenia-Westfalia”.

Cmentarz wojenny „Cap Arcona” przy Stuttof-Weg jest centralnym miejscem uroczystości upamiętniających przez władze i organizacje niemieckie, przedstawicieli Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Hamburgu, organizacji polonijnych i Polaków zamieszkałych na tym terenie

Evangelischer Nord und Südfriedhof (Ewangelicki cmentarz północny i południowy)