Turyngia|Powstanie Warszawskie

KZ Mittelbau Dora - Turyngia - Thüringen: Quelle. Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0/de

Lista imienna żołnierzy Armii Krajowej, uczestników Powstania Warszawskiego zmarłych w obozie koncentracyjnym Mittelbau-Dora

Ćwikiel Władysław ppor. ps. „Cień”, oficer rezerwy. Urodzony ?. W konspiracji: Armia Krajowa, Grupa „Północ”, Zgrupowanie „Róg”, Batalion „Wigry” 1 kompania. Wywieziony prawdopodobnie z cywilną ludnością Warszawy do obozu koncentracyjnego gdzie zmarł w 1945 roku.

Dybicz Jan strz. urodzony 15.07.1918 roku r. Cecylówka. W Powstaniu: Armia Krajowa, zgrupowanie „Radosław”, batalion „Czata 49”. Uczestnik walk na Woli, ranny i wzięty do niewoli 09.08.1944 roku na ulicy Żytniej. 13.08,1944 roku przyjęty do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie przebywał do stycznia 1945 roku. Od lutego do 03.05 więźień obozu koncentracyjnego Mittelbau – Dora.
Źródło Archiwum Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau - akta KL Buchenwald.

Karwacki Ryszard kpr. pchor. ps. „Gniewosz”, urodzony 30.11.1924 w Warszawie. W konspiracji: Warszawski Okręg Armii Krajowej - VIII Samodzielny Rejon Okęcie 7. Pułk Piechoty „Garłuch” II batalion, 1 kompania. W powstaniu: 7. Pułk Piechoty „Garłuch”, uczestnik walk na Okęciu, aresztowany 16.09.1944 roku. Wywieziony z cywilną ludnością Warszawy do obozu koncentracyjnego gdzie zmarł w 1945 roku.

Zakrzewski Władysław ppor. ps. „Brzoza” urodzony 25.06.1905 r. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Wywieziony z cywilną ludnością Warszawy do obozu koncentracyjnego gdzie zmarł w marcu 1945 roku.

(…..tx)


Turyngia|Powstanie Warszawskie | do góry