Saksonia|Powstanie Warszawskie

Miśnia - Meißen Saksonia - Sachsen(…foto….)

Jan Walczak ps.”Józek” strzelec 15 pp. urodzony 26.06.1930 w Warszawie. Od 18 listopada 1944 roku jeniec wojenny nr 103218 Stalag IV B Mühlberg. Zmarł śmiercią głodową (obrzęk głodowy) w lutym 1945 roku w Brockwitz (Saksonia). Pochowany przy murze cmentarza (kwatera wojenna robotników przymusowych) Neuen Johannisfriedhof w Miśni (Meißen).

Czternastoletni żołnierz Powstania Warszawskiego Jan Walczak po pierwszych tygodniach niewoli w Stalagu VIII B Lamsdorf (Łambinowicach) zostaje przewieziony do Stalagu IV B Mühlberg. W 250 osobowej grupie jeńców z Powstania znajdowało się 244 nieletnich chłopców w wieku od 12 do 16 lat. Pobyt nieletnich więźniów w tym obozie trwał krótko, poza kilkoma rannymi którzy pozostali w obozowym lazarecie pozostali byli sukcesywnie wywożeni ze Stalagu IV B Mühlberg podległychchchh mu podobozów i komand pracy lub innych obozów jenieckich na terenie Saksonii (IV F Hartmansdorf, IV G Oschatz). Wbrew podpisanych przez Niemcy postanowieniom art. 31 konwencji genewskiej jeńców przymusowo zatrudniano w przemyśle zbrojeniowym. Jedną z grup w której znajdowało się w większości najmłodsi jeńcy pozbawiono statusu jeńca wojennego i zatrudniono jako cywilnych robotników przymusowych. Od końca listopada 1944 roku pracowali w filii fabryki samolotów „Messerschnitt” ukrytej pod szyldem huty szkła w Brockwitz koło Miśni. Produkowano tam części kadłubów samolotu myśliwskiego „Messerschmitt Bf 109 F”, ciągniki gąsienicowe, działa samobieżne, miny przeciwczołgowe i przeciwpiechotne. Ciężka ponad siły nieletnich chłopców praca w dwuzmianowym 12 godzinnym systemie, bez podstawowej opieki medycznej i nie wystarczająco wyżywienia doprowadziła do śmierci głodowej młodego żołnierza Powstania Warszawskiego.

Listopad 2014


Dane osobowe pochodzą z:

  • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  • Damian Tomczk „Nieletni Żołnierze Powstania Warszawskiego w hitlerowskim obozie jenieckim w Łambinowicach” Wydawca, CMJW w Łambinowicach-Opolu
  • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego
  • Robert Bielecki „Żołnierze Powstania Warszawskiego“ t. 3. wydanie Warszawa 1997Saksonia|Powstanie Warszawskie | do góry