Powstanie Warszawskie

KZ Mauthausen - Austria - Östereich: Einfahrtgebäde - Brama obozowa. Quelle. Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0

  • Lista imienna żołnierzy Armii Krajowej, uczestników Powstania Warszawskiego zmarłych w obozie koncentracyjnym Mauthausen, Mauthausen Gusen i jego filiach. Lista w porządku alfabetycznym.Antolak Józef ps. „Szczur”, urodzony 15.07.1927 roku w Błoniach. Żołnierz Armii Krajowej, zgrupowanie „Kryska”. Uczestnik walk na Czerniakowie. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 24.04.1945 roku.

Baran Wacław ps. „Grześ”. W konspiracji: Narodowe Siły Zbrojne, Brygada Dyspozycyjna Zmotoryzowana NSZ „Koło”. W Powstaniu: Do 02.09.1944 roku uczestnik walk na Woli i Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 30.04.1945 roku.

Bibrich Stefan ps. „Szymański”, urodzony 08.02.1907 roku w Warszawie. Żołnierz Armii Krajowej Grupa „Północ”. Do 02.09.1944 roku uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 12.11.1944 roku.

Buczyński Kazimierz plut. pchor. ps. „Sowa” urodzony 16.01.1911 roku w Cepcewiczach Wielkich pow. Sarny woj. Wołyńskie. Żołnierz Armii Krajowej Grupa „Północ”, uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen - Gusen (Austria) gdzie zginął 21.11.1944 roku.

Chabowski Wiktor ps. „Wierzba” urodzony 06.03.1899 roku w Płocku. W konspiracji: VI Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – Praga. 5 Rejon zgrupowanie 1670. W Powstaniu: Przynależność jak wyżej. Udział w walkach na Pradze. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 18.05.1945 roku.

Dąbrowski Józef Wiesław podchorąży ps. „Dąbrowa” ur. 10.04.1906 W Charkowie (Rosja). W konspiracji: Polska Armia Ludowa – PAL, Brygada „Odwet”. W Powstaniu: Na Pradze. Ujęty 27.08.1944 roku i wywieziony do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zmarł w 1945 roku.

Dąbrowski Bogusław strz. urodzony 12.01.1925 roku. W konspiracji i w Powstaniu: IV Obwód „Grzymała” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Ochota). 1.Rejon. Uczestnik walk na Ochocie. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 14.02.1945 roku.

Ejerman Teodor st. sirż. ps. „Kotlarz”, urodzony 26.05.1903 w Warszawie. W konspiracji: Armia Krajowa, Grupa „Północ” - Zgrupowanie „Sienkiewicz”. Następnie „Kuba” „Sosna” - batalion „Gozdawa”. W Powstaniu: Do 02.09.1944 roku uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 30.01.1945 roku.

Elzanowski Henryk urodzony 04.12.1923 w Leśnie pow. Chojnice. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Udział w walkach na Woli i w rejonie Sądów na Lesznie. Istnieją dwie wersje śmierci, zginął w Powstaniu i inna w obozie koncentracyjnym Mauthausem (Austria) 17.04.1945 roku.

Gawor Zbigniew kpr. pchor. ps. „Kropka”, urodzony 03.09.1921 w Żyrardowie. W konspiracji: Narodowa Organizacja Wojskowa. Armia Krajowa batalion „Antoni” kompania „Alicja” pluton 1908. W Powstaniu: AK Grupa „Północ”, zgrupowanie „Róg”, batalion NOW-AK „Gustaw”. Oddział Specjalny „Juliusz” (były pluton 1908, Stare Miasto tzw. „Tygrysy Woli”. Uczestnik walk na Woli i Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 06.02.1945 roku.

Gołuchowski Ryszard urodzony 27.11.1927 w utracie. Żołnierz Armii Ludowej (AL). Uczestnik Powstania Warszawskiego. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął w 1945 roku.

Gwiazda Kazimierz kpr. urodzony 20.01.1895 w Warszawie. W konspiracji: Armia Krajowa Grupa „Północ”, Zgrupowanie „Sienkiewicz”, odcinek „Kuba” „Sosna”, batalion „Gozdawa” 6 kompania. W Powstaniu: Walki na Starym Mieście, przejście kanałami do Śródmieścia-Północ. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 03.02.1945 roku.

Herubin Józef sierż. ps. „Cynk” urodzony 04.03.1911 w Warszawie. Armia Krajowa - Komenda Główna, pułk „Baszta”, Wojskowa Służba Ochrony Powstania (WSOP), VI batalion 2. Kompania (WSOP). W Powstaniu: Na Mokotowie. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen filia Ebensee, (Austria) gdzie zginął 07.12.1944 roku.

Holtz Gustaw urodzony 09.03.1911 w Warszawie. W konspiracji: Armia Krajowa Grupa „Północ” - Zgrupowanie „Róg”. Reduta PWPW ul. Sanguszki 1. W Powstaniu: Do 12.08.1944 roku na Stary Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 22.01.1945 roku.

Jachowski Władysław ps. „Skalski” „Wacław” uradzonyy 26.11.1906 Dylew. W Konspiracji: Armia Krajowa, Grupa „Północ”. W Powstaniu: Do 02.09.1944 roku walki na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 02.03.1945 roku.

Janc Zygmunt ps. „Legun” urodzony 05.03.1911 w Nasielsku. W konspiracji: III Obwód „Waligóra” (Wola) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 3. Rejon (Bema) - pluton 331. W Powstaniu: Walki na Woli i do 02.09.1944 na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 04.02.1945 roku.

Kamiński Zygmunt urodzony 20.07.1900 w Warszawie. W konspiracji: III Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Wola), 1 Rejon, pluton 316 (Czyste – Babice). W Powstaniu: Oddział jak wyżej. Udział w walkach na Woli i Stare Miasto do 02.09.1944 roku. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 30.01.1945 roku.

Konarski Gustaw urodzony 20.01.1925 w Warszawie gdzie mieszkał do wybuchu Powstania na Twardej nr 62/12. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 19.02.1945 roku.

Kontrym Bogdann strz. ps. „Andy” urodzony 21.09.1924 roku w Wilanowie. W konspiracji: VII Obwód „Obroża”, Warszawski Okręg Armii Krajowej (pow. Warszawski). 5 Rejon „Gostyń” pluton 1707 Piaseczno. W Powstaniu: V Obwód – Mokotów Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. 5 Region batalion „Oaza”, kampania „Krawiec”. Udział w walkach – Sielce i Sadyba. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 17.04.1945 roku.

Kropielnicki Stanisław ps. „Kropla”. W konspiracji: Armia Krajowa, Grupa Bojowa „Krybar”. Wojskowa Służba Ochrony Powstania (WSOP), Zgrupowanie WSOP „Cubryna” (Elektrownia) V pluton. W Powstaniu: Udział w walkach na Powiślu. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął.

Krzeszowski Franciszek ps. „Krzesiwo” urodzony 15.09.1904 roku. W konspiracji: Armia Krajowa Zgrupowanie „Harnaś”, kompania „Janusz”.W Powstaniu: Udział w walkach Śródmieście - Północ. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 21.01.1945 roku.

Krzyżagórski Aloizy kpr. nazwisko konspiracyjne Krzyżanowski, urodzony 19.05.1911 roku. W konspiracji: V Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Mokotów). 5 Rejon – Batalion „Oaza”, W Powstaniu: Walki na Sadybie. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 16,01.1945 roku.

Kuk Włodzimierz ps. „Staszek” urodzony 23.03.1924 w Warszawie. W konspiracji: VI Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – Praga. W Powstaniu: Oddział jak wyżej, Udział w walkach na Pradze. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 24.04.1945 roku.

Kulpiński Wacław strażak, urodzony 21.01.1905 roku. Żołnierz III Obwodu „Waligóra” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – Wola. POL, garbarnia Pfeiffera. Udział w walkach na Woli. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen, (Austria) gdzie zginął 29.04.1945 roku.

Kupiec Eugeniusz ps. „Szczepan”. Żołnierz Armii Krajowej, Grupa „Północ”. Uczestnik walk do 02.09 1944 roku na starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 19.04.1945 roku.

Kurowski Jan strażak. Urodzony 22.08.1892 w Zglechowie. W konspiracji: Armia Krajowa Grupa „Północ”, Obrona Przeciwlotnicza (OPL). I oddział straży pożarnej. W Powstaniu: Walki na Starym Mieście do 02.09.1944 roku. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 15.04.1945 roku.

Lipowski Władysław plut. ps. „Olek”. W konspiracji: VI Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Praga). W Powstaniu: Na Pradze. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 24.04.1945 roku.

Lizuraj-Pomiotowski Zygmunt strz. ps. „Wojtek”. W konspiracji: III Obwód „Waligura” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Wola). 3 Rejon pluton 303 (Czyste-Babice). Później, Grupa „Kampinos”. W Powstaniu: Wola – Kampinos gdzie został ujęty przez Niemców. Skazany na pobyt w obozie koncentracyjnym Mauthausen (Austria) gdzie zginął.

Lorek Henryk kpr. ps. „Pająk”, syn Szymona i Anieli urodzony 05.08.1915 Żelazna (?). W konspiracji: Armia Krajowa Grupa „Północ”, Zgrupowanie „Róg”, 104 kompania Związku Syndykalistów Polskich. W Powstaniu: Walki na Starym Mieście do 02.09.1944 roku. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 24.04.1945 roku.

Ładkowski Zdzisław kpr. ps. „Miecz” urodzony 1914 roku. W konspiracji: V Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej Mokotów. 2. Rejon pluton 528. W Powstaniu, walki na Mokotowie. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 16.01.1945 roku.

Maciałek Bronisław strz. ps. „Drucik”, urodzony 01.10.1922 Szewsko. W konspiracji: Komenda Główna Armii Krajowej, III Oddział Operacyjno Szkoleniowy. Wydział Lotnictwa „Bociany” Baza Lotnicza „Łużyce”. W Powstaniu na Okęciu. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 28.11.1944 roku.

Matuszewski Czesław ps. „Szybki” urodzony 01.11.1912 roku. W konspiracji: Armia Krajowa. XII zgrupowanie imienia Łukasińskiego, oddział por. „Gozdawy” - Batalion imienia Stefana Czarneckiego. W Powstaniu: AK Grupa „Północ”, zgrupowanie „Sienkiewicz”, odcinek „Kuba” „Sosna”. Batalion „Gozdawa”. Uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 17.01.1945 roku.

Mazgajski Józef st. sierż. ps. „Drut” urodzony 23.03.1900 w Żyrardowie. W konspiracji: Armia Krajowa I obwód „Radwan”. XI zgrupowanie imienia Chrobrego, Batalion „Chrobry I”. Uczestnik Powstania. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął.

Mączyński Jerzy kpr. ps. „Modrzew”. W konspiracji: Warszawski Okręg Armii Krajowej- II Obwód „Żywiciel” (Żoliborz), Zgrupowanie „Żubr” 2 kompania pluton 239. W Powstaniu: Żoliborz. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął.

Merlak Lucjan podharcmistrz – strzelec ps. „Łabęda”, urodzony 23.08.1913 w Kamieńsku. W konspiracji: wg Powstańcze Biogramy. „Członek Szarych Szeregów, służył w drużynie CR-100 Hufca Centrum, następnie w Grupach Szturmowych, z którymi wszedł do Oddziału Dyspozycyjnego Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej „Broda 53”, żołnierz I plutonu 1. kompanii „Maciek” batalionu „Zośka”, uczestnik akcji sylwestrowej pod Radomiem. 1 marca 1944 r. usunięty z oddziału.” W Powstaniu: Delegatura Rządu na Kraj - Starostwo Grodzkie. Dzielnica Stare Miasto. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 30.11.1944 roku.

Miłkowski Zygmunt Kwatermistrz Armii Krajowej pułk. ps. „Denhoff” „Wrzos”, urodzony 30.10.1894 roku w Zofiówce koło Humania (Ukraina). W konspiracji: 1940 r. Inspektor Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. 1941 – 42 Komendant Okręgu Krakowskiego ZWZ – AK. 1943 Komenda Główna jako szef Oddziału IV- Kwatermistrzostwo. W Powstaniu: Komenda Główna- Walki na Woli i Śródmieście Północ. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) . 06.04.1945 roku został zamordowany w Wiener Neustadt, filii KZ Mauthausen.

Musiał Narcyz urodzony 29.10.1897 w Warszawie. W Powstaniu: Armia Krajowa Grupa „Północ”, uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zmarł 18.05.1945 roku w Ebensse, filii KZ Mauthausen Gusen.

Nowak Ryszard st. strz. ps. „Murzyn” urodzony 02.05.1925 w Warszawie. W konspiracji: Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej, Brygada Dywersyjna „Broda 53” 1 kompania „Maciek” i pluton. W Powstaniu: Armia Krajowa zgrupowanie „Radosław”, pułk Broda 53”, batalion „Zośka”, 1 kompania „Maciek” i pluton „Włodek”. Udział w walkach, Wola, do 02.09.1944 roku Stare Miasto. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zmarł 13.05.1945 roku.

Obiesło Kazimierz strz. ps.”Wiech” „Kazika” urodzony 02.03.1907 w Warszawie. W konspiracji: III Obwód „Waligóra”Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Wola). 3. Rejon (Bema), III Batalion OW PPS im. Stefana Okrzei pluton 337. W Powstaniu III Obwód „Waligóra”Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Wola). 3. Rejon (Bema), III Batalion OW PPS im. Stefana Okrzei pluton 337, następnie w Grupie „Północ”. Walki na Woli, do 02.09.1944 roku na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 07.05.1945 roku.

Ogóła Ryszard ps. „Pajac” urodzony 09.09.1918 w Warszawie. W powstaniu: Stare Miasto. Armia Krajowa Grupa „Północ”, zgrupowanie „Sienkiewicz, odcinek „Kuba” „Sosna”, batalion „Gozdawa”. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 04.05.1945 roku.

Patkowski Jerzy urodzony 30.10.1919 w Warszawie. Żołnierz Armii Krajowej, V obwód Warszawskiego Okręgu AK (Mokotów). Uczestnik walk na Mokotowie. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 30.01.1945 roku.

Pawlonka Jan ps. „Bartek”. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 23.01.1945 roku.

Piasecki Jan strz. urodzony 15.02.1903 w Warszawie. Żołnierz Armii Krajowej, Grupa „Północ”, zgrupowanie „Róg” 104 kompania Związku Syndykalistów Polskich I pluton. Udział w walkach, do 02.09.1944 roku na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 26.11.1944 roku.

Pielak Mieczysław strz. urodzony 27.06.1901 w Krasne pow. Ciechanów. Żołnierz Armii Krajowej, Korpus Bezpieczeństwa II batalion. Uczestnik walk w Śródmieściu Południe. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) nr więźnia 94055, gdzie zginął 20.04.1945 roku.

Piekarniak Leon strz. ps. „Leoniak” urodzony 12.06.1913 w Warszawie. Żołnierz Armii Krajowej zgrupowanie „Radosław”, batalion „Czata 49” pluton porucznika „Drzewicy”. Uczestnik walk na Woli i do 02.09.1944 roku na Starym Mieście. Wg Archiwum Państwowego Muzeum w Oświęcimiu (Auschwitz-Birkenau) po walkach na Starym Mieście, zatrzymany i wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau a następnie do KZ Mauthausen gdzie zginął 14.03.1945 roku.

Pladys Eugeniusz strz. ps. „K-7”, urodzony 01.09.1927 w Warszawie. W konspiracji: Od 1942 roku V obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Mokotów). 4 Rejon II batalion szturmowy „Odwet” „Odwet II”. W Powstaniu: V Obwód Warszawskiego Okręgu AK. Uczestnik walk na Mokotowie. Ranny 19.08.1944 roku na ulicy Chełmskiej. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął.

Porębski Leopold chorąży ps. „Walenty” urodzony 02.12.1894. W Powstaniu, żołnierz Armii Krajowej, Grupa „Północ” zgrupowanie „Sienkiewicz”. Odcinek „Kuba” „Sosna” batalion „Gozdowa” 5 kompania. Uczestnik walk do 02.09.1944 roku na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 15.01.1945 roku.

Prawicz Władysław strz. ps. „Delfin” urodzony 04.06.1928 w Warszawie. W Powstaniu, żołnierz Armii Krajowej, II Obwód „Żywiciel” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Żoliborz) zgrupowanie „Żyrafa”, 3 kompania pluton 227. Do 28.08.1944 roku uczestnik walk na Żoliborzu, ujęty i wywieziony do obozu koncentracyjnego Mauthausen gdzie zmarł po wyzwoleniu 21.10.1945 roku.

Pyszkowski Józef ps. „Ziuk” urodzony 25.05.1903 roku. Żołnierz Armii Krajowej Grupa „Północ”, do 02.09.1944 roku uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 29.12.1944 roku.

Spletstösser Antoni ppor. ps. „Reguła” urodzony 04.06.1901 roku w Rosko – Czernków. W konspiracji: Komenda Główna Armii Krajowej, Dowodzenie i Łączność. Składnica radio-techniczna. W Powstaniu: Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział V (Dowodzenie i Łączność). Do 02.09.1944 roku uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 29.12.1944 roku.

Staszewski Władysław kpr. ps. „Szary”, urodzony 18.12.1925 roku w Pabianicach. W konspiracji: VI Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Praga), 2 Rejon, zgrupowanie 666, pluton 667. W Powstaniu: Jak wyżej, uczestnik walk na Pradze. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria), 10.09.1044 roku przeniesiony do filii KZ Ebensee gdzie prawdopodobnie zginął.

Szabelak Bronisław st. sierż. Urodzony 1897. Żołnierz Armii Krajowej, Grupa „Północ”, uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął w listopadzie 1944 roku.

Szaruch Antoni ps. „Janek” urodzony 10.05.1889 roku. W konspiracji: V obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Mokotów) 4 Rejon II batalion szturmowy „Odwet” („Odwet II”). W Powstaniu uczestnik walk Kolonia Staszica, ujęty 01.08 1944 roku. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 22.02.1945 roku.

Szymański Marian strz. ps. „Bambus”urodzony 02.02.1916 roku w Warszawie. W konspiracji: Komenda Główna Armii Krajowej, pułk „Baszta” batalion „Karpaty” kompania K-3. W Powstaniu jak wyżej. Ciężko ranny 01.08.1944 roku, ujęty przez Niemców. Wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen. (Austria) gdzie zginął 23.03.1945 roku.

Szymczak Mieczysław strz. urodzony 26.09.1923 roku w Warszawie. Żołnierz Armii Krajowej, Grupa „Północ” zgrupowanie „Róg” - Reduta „Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych” (PWPW) ul. Sanguszki 1. Uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 29.03.1945 roku.

Turkowski Marian strz. ps.”Turek”. W Konspiracji: Kierownictwo Dywersji (Kedyw) Komendy Głównej Armii Krajowej, Brygada Dywersyjna „Broda 53” , batalion „Zośka”, 1. kompania „Maciek” I pluton. W Powstaniu: Armia Krajowa zgrupowanie „Radosław” pułk „Broda 53” 1. kompania, I pluton „Włodek”. Uczestnik walk na Woli i do 02.09.1944 roku na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął.

Veltze Jerzy strz. urodzony 12.02.1924 roku we Lwowie. W konspiracji: V Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Mokotów), 5 Rejon, batalion „Oaza” 8.kompania Wojskowej Służby ochrony Powstania (WSOP). W Powstaniu: V Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, 5. Rejon, batalion „Oaza”, 8. kompania WSOP. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 09.02.1945 roku.

Veltze Zbigniew ppor. ps. „Maria” urodzony 19.07.1913 roku we Lwowie. W konspiracji: V Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Mokotów), 5. Rejon batalion „Oaza” 1. kompania. W Powstaniu: Jak wyżej, udział w walkach, Sadyba do02.09.1944 roku. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 15.01.1945 roku.

Wardziński Czesław strz. ps. „Topór” urodzony 24.12.1913 w Warszawie. Żołnierz Armii Krajowej, Grupa „Północ”, zgrupowanie „Sienkiewicz”. Odcinek „Kuba” „Sosna” batalion „Gozdawa” 5. kompania. Uczestnik walk na Starym Mieńcie przejście kanałami do Śródmieścia Północ. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 04.04.1945 roku.

Wasyluk Marcin ppor. piechoty, rezerwista ps. Bielski Marcin”. Urodzony 07.10.1902 roku w Mokranach Starych pow. Konstantynów. Biografia z: Muzeum Powstania Warszawskiego „Powstańcze Biogramy”
W lipcu 1920 zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego, skierowany do 9. pułku artylerii polowej w Białej Podlaskiej, następnie do 9. pułku artylerii ciężkiej w Dęblinie, gdzie wraz z baterią ochotniczą został wcielony w skład 20. pułku artylerii polowej. W połowie listopada zwolniony z dalszej służby. W 1926 powołany na 8-tygodniowe szkolenie dla nauczycieli szkół powszechnych w 82. pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem. Kolejne szkolenia odbył w 1927 w 34. pułku piechoty w Białej Podlaskiej, a od 6 lipca 1931 ośmiotygodniowe szkolenie dla kandydatów na stopień podporucznika rezerwy.
15 października 1919 otrzymał nominację nauczyciela szkoły powszechniej. Do wybuchu wojny pracował jako nauczyciel Szkoły Powszechnej w Biernatach, powiat Janów Podlaski w województwie lubelskim. 11 kwietnia 1927 zdał egzamin nauczycielski.
W konspiracji: W latach okupacji niemieckiej działał w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, w której od 1942 r. był sekretarzem generalnym. Równocześnie pracował jako nauczyciel w Nowych Mokranach (okolice Terespola, woj. lubelskie). Przed wybuchem Powstania wyjechał do Warszawy na posiedzenie władz TON.
W Powstaniu: Delegatura Rządu na Kraj - zastępca Delegata Okręgowego DR na Okręg Warszawa-Miasto. Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną; wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Melk (filia KL Mauthausen). Nr więźnia 103225, Zginął w KL Melk (Filia KZ Mauthausen).

Wielądek Władysław ps. „Stary” urodzony 03.02.1893 roku. W konspiracji: Warszawski Okręg Armii Krajowej, batalion „Wigry”, 1. kompania „Witold”. W Powstaniu: Armia Krajowa, Grupa „Północ”, zgrupowanie „Róg” batalion „Wigry”. Uczestnik walk na Woli i do 02.09.1944 roku na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 16.04.1945 roku.

Witeński Władysław strz. ps. „Baigieł” urodzony 19.06.1929 roku w Warszawie. Żołnierz Armii Krajowej ,Grupa „Północ”, zgrupowanie „Róg”, Reduta „Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych” (PWPW) ul Sanguszki 1. Do 02.09.1944 roku uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 15.05.1945 roku.

Włodarczyk Jan urodzony 26.08.1909 roku w Morsku pow. Jędrzejów, syn Mariana i Marii z domu Herod. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 22.12.1944 roku.

Wojciechowski Franciszek urodzony 28.09.1891 w Warszawie. Żołnierz Armii Krajowej, Grupa „Północ”. Do 02.09.1944 roku uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął 26.04.1945 roku.

Zieliński Jerzy strz. ps. „Kalina”. Żołnierz Armii Krajowej, Grupa „Północ”, zgrupowanie „Róg” 104. kompania Związku Syndykalistów Polskich III pluton. Do 02.09.1944 roku uczestnik walk na Starym Mieście. Wywieziony z ludnością cywilną Warszawy do obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria) gdzie zginął.(…..tx)

Powstanie Warszawskie | do góry