Jeńcy wojenni

Marienrode - Donna Saxonia - Niedersachsen

Na leżącym ok. 250 m przed głównym wejściem na teren żeńskiego klasztoru katolickiego , po lewej stronie znajduje się cmentarz gminny Marienrode. Po prawejwj strony małej (starej) kaplicy cmentarnej znajduję się dwa groby wojenne w których ostatnie miejsce spoczynku znalazło dwóch Polaków, zmarłych po zakończeniu działań wojennych byłych jeńców wojennych.

Na zdjęciach od lewej strony tekst na kamiennej płycie postumentu pod krzyżem,

Ś†P KS. ZÓŁKOWSKI JÓZEF KAPELAN DJECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ KAPELAN WOJSK POLSKICH UR. DNIA 5.3.1903 ZM. DNIA 9.2.1947

i płycie przykrywającej grób, z zachowaniem oryginalnej pisowni:

„MNIE BOWIEM ŻYCZ JEST CHRYSTUS UMRZEĆ ZYSK”

FILIP

NIEZMORDOWANEMU PRACOWNIKOWI W SŁUŻBIE BOGA I OJCZYZNY

RODACY

„Po zakończeniu II wojny światowej w Hildesheim i okolicy, podobnie jak w całych Niemczech, pozostała duża grupa Polaków rekrutujących się przede wszystkim z jeńców wojennych, więźniów obozów, a także robotników przymusowych wywiezionych z Polski do pracy w Rzeszy. Po Po zakończeniu wojny zasiedlono nimi baraki mieszczące się w okolicy zakładu „Elfi-Trilke Werke”, dzisiejszy Bosch-Blaupunkt. Tę polską ludność objął duszpasterską opieką ks. Józef Ziółkowski, kapelan diecezji włocławskiej, weteran wojenny i wiezień przeróżnych oflagów. On pierwszy zorganizował duszpasterstwo w języku polskim. Niestety, na wskutek odniesionych ran i przeżyć obozowych zmarł w 1947 roku”

Fragment z historii Polskiej Misji Katolickiej w Hildesheim autorstwa ks. Marka Kupczaka zamieszczonej w „Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005 pod redakcją Sabiny Bober i ks. Stanisława Budynia. Lublin – Hannover 2006.

W drugim grobie spoczywa, zdjęcie środkowe z zachowaniem oryginalnej pisowni,

S†P Podch. W.P inż. JAN FLASZYŃSKI urodz. 6.6.1909 zmarł 29.7.1945 CZŚĆ JEGO PAMIĘCI

i na odwrocie kamiennej płyty nagrobnej:

„A jeśli trzeba, niech idą na śmierć, po kolei Jak kamienie ręką Boga rzucone na szaniec”

J. Słowacki

Współtowarzyszowi niewoli i Współpracownikowi akcji wyzwoleńczej – pamiątkę tę stawiają Koledzy.

(Zdjęcia przedstawiają stan grobów w październiku 1992 roku.)


Październik 1992 - Październik 2015Dane osobowe i informacje pochodzą z:

  • Polska Misja Katolicka Hannover - Archiwum
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Zarząd cmentarzy w pow./Lkr. HildesheimJeńcy wojenni | do góry