1 Polska Dywizja Pancerna

Meppen - Emsland - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Kwatera polska znajduje się w centralnej części cmentarza katolickiego przy Lingenerstrasse. Kwatera nie posiada żadnej informacji o statusie tam pochowanych Polakach. Wg posiadanych informacji archiwalnych istnieje potwierdzenie pochowania w kwaterze 13 polskich żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej w tym 2 kobiety z PWSK. Obecnie istnieje tylko 6 grobów, 3 uznaje się za zaginione, 4 pozostałe nie zostały jeszcze dokładnie usytuowane na cmentarzu. W 1959 roku polonijne czasopismo „Polok” informowało o splantowaniu polskich grobóww wojennych w Meppen. Na grobach ułożone zostały niewielkich rozmiarów tabliczki kamienne z podstawowymi danymi pochowanych, imię nazwisko data urodzenia i śmierci.

Lista imienna w porządku alfabetycznym żołnierzy 1 DPanc. spoczywających w polskiej kwaterze cmentarza w Meppen.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Biernacki Jan sap. 1 komp. panc. * 26.11.1919 Mielno gmina Słupiec † 13.12.1946 Hospital Oldenburg (angielski szpital wojskowy). R-C. Serv. Number 1919/301/I-?

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
Jan Biernacki * 26.11.1919 + 13.12.1946

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Grabowska Wanda z domu Sieraczyńska szer. P.W.S.K. * 22.08.1894 Michałowice pow. Konstantów † 01.11.1945 Meppen. R-C. Serv. Number 1894/1091/I-1911

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
Wanda Grabowska geb. Sieraczyńska * 22.8.1882 † 22.08.1945

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Gunera Zygmunt kapr. Podch. Komp. warszt. * 12.02.1913 Łódź † 25 06.1946 Haselünne. R-C. Serv. Number 1913/249/I-102300

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
Zygminnt Gunera * 12.2.1913 + 25.6.1946

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Hilschner Jan strz. komp. warszt. * 17.06.1919 Załachowo pow. Szubin † 21.11.1947 koło Verden. R-C. Serv. Number 1919/89/I-85624

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
Jan Hilszer * 17.6.1919 + 21.11.1945
Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Kubrycht Marian st.sap. 1 komp. park. * 21.05.1919 Bolechów pow. Dolina woj. Stanisławów † 02.02.1947 Hospital Oldenburg (angielski szpital wojskowy). R-C. Serv. Number 1919/75/-?

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
M.Kubrycht * 21.5.1919 + 2.2.1947

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Moszczeńska Wanda z domu Piotrowska ochotnik P.W.S.K. * 16.07.1901 Sanok pow. Lwów † 28.10.1945 Meppen. R-C. Serv. Number 1901/140/I-2096

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Müller Alfred kapr. 19 komp. zaopat. * 01.11.1911 Marianów pow. Łódź, wyznania ewangelickiego† 22.12.1946 Münster. R-C. Serv. Number ?

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Musioł Józef st. ułan. szwd. Sztab. * 19.03.1913 Janów pow. Katowice † 06.11.1946 Meppen. R-C. Serv. Number ?

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Pospieszyński Konrad st. strz. 11 komp. sap. * 19.02.1916 Herten – Niemcy † 28.04.1945 poległ podczas budowy mostu do przeprawy na rzece Leda. R-C. Serv. Number 258/I60473

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Sendys Zachausz plut. szwa. ? * 27.03.1915 Chmielów pow Opatów woj. Kielce † 14.12.1945 Münster. R-C. Serv. Number 103/I/11360

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Stopiński Roman chor. komp. warszt. * 09.08.1900 Mostki pow. Ilza woj. Kielce † 29.09.1946 Meppen. R-C. Serv. Number 1900/42/I-7414

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
Roman Stopinski * 2.8.1900 + 29,9,1946

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Żabiński Józef ps.”Pik” szwad. Sztab. * 29.09.1924 Waldowo Pomorze † 17.12.1946 Brit. Mili. Hospital Münster. R-C. Serv. Number 1924/93/I-42835


Oficjalna lista imienna polskich ofiar II wojny światowej pochowanych na cmentarzu katolickim w Meppen zawiera 55 nazwisk + 1 grób w wojennej katerze niemieckich żołnierzy Wehrmachtu.
Dokumentacja wykonana - Sierpień 1996. Opublikowana - Listopad 2015

Z dalszych ustaleń i propozycji dokumentacyjnych Rady OPWiM.

(…) Sprawami wyjaśnienia zaginionych grobów zajmuje się Konsulat Generalny RP w Hamburgu.”
(…) Na podstawie dokumentacji archiwalnej istniałaby możliwość uzupełnienia napisów o dane personalne. Poprawienia drobnych błędów w pisowni.
(…) Tabliczki kamienne ułożone na ziemi, jako forma upamiętnienia wymaga regularnej konserwacji i sprawa ta będzie przedmiotem wystąpień strony polskiej do władz gminy.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)Od władz miejskich dostaliśmy listę polskich grobów wojennych w Meppen. Nazwiska 11 osób o które pytaliśmy, nie znajdują się na przekazanej liście. Możliwe jest- że wśród sporej grupy pochowanych o nieznanej narodowości byli także Polacy. Jest to jednak niemożliwe ustalenia, gdyż pogrzeby odbywały się bez udziału urzędników niemieckich. Poszukiwanych dokumentów nie posiadają także cmentarza kościelne. Poinformowano nas, że grób Leona Wojciechowskiego znajduje się na cmentarzu wojennym w Groß Fullen gmina Meppen oraz zapewnion, że wszystkie groby wojenne są otoczone należytą opieką.

Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Minister Of Defence Londyn


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry