1 Polska Dywizja Pancerna

Meppen - Emsland - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Kwatera polska znajduje się w centralnej części cmentarza katolickiego przy Lingenerstrasse. Kwatera nie posiada żadnej informacji o statusie tam pochowanych Polakach. Wg posiadanych informacji archiwalnych istnieje potwierdzenie pochowania w kwaterze 13 polskich żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej w tym 2 kobiety z PWSK. Obecnie istnieje tylko 6 grobów, 3 uznaje się za zaginione, 4 pozostałe nie zostały jeszcze dokładnie usytuowane na cmentarzu. W 1959 roku polonijne czasopismo „Polok” informowało o splantowaniu polskich grobóww wojennych w Meppen. Na grobach ułożone zostały niewielkich rozmiarów tabliczki kamienne z podstawowymi danymi pochowanych, imię nazwisko data urodzenia i śmierci.

Lista imienna w porządku alfabetycznym żołnierzy 1 DPanc. spoczywających w polskiej kwaterze cmentarza w Meppen.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Biernacki Jan sap. 1 komp. panc. * 26.11.1919 Mielno gmina Słupiec † 13.12.1946 Hospital Oldenburg (angielski szpital wojskowy). R-C. Serv. Number 1919/301/I-?

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
Jan Biernacki * 26.11.1919 + 13.12.1946

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Grabowska Wanda z domu Sieraczyńska szer. P.W.S.K. * 22.08.1894 Michałowice pow. Konstantów † 01.11.1945 Meppen. R-C. Serv. Number 1894/1091/I-1911

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
Wanda Grabowska geb. Sieraczyńska * 22.8.1882 † 22.08.1945

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Gunera Zygmunt kapr. Podch. Komp. warszt. * 12.02.1913 Łódź † 25 06.1946 Haselünne. R-C. Serv. Number 1913/249/I-102300

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
Zygminnt Gunera * 12.2.1913 + 25.6.1946

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Hilschner Jan strz. komp. warszt. * 17.06.1919 Załachowo pow. Szubin † 21.11.1947 koło Verden. R-C. Serv. Number 1919/89/I-85624

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
Jan Hilszer * 17.6.1919 + 21.11.1945
Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Kubrycht Marian st.sap. 1 komp. park. * 21.05.1919 Bolechów pow. Dolina woj. Stanisławów † 02.02.1947 Hospital Oldenburg (angielski szpital wojskowy). R-C. Serv. Number 1919/75/-?

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
M.Kubrycht * 21.5.1919 + 2.2.1947

Dane na podstawie materiałów archiwalnych. Metryka zgonu nr. 575/45
Moszczeńska Wanda z domu Piotrowska ochotnik P.W.S.K. Baon Kobiet I Dyw. Panc.* 16.07.1901 Sanok pow. Lwów † 28.10.1945 w Szpitalu Polskim w Meppen tam też pochowana 31.10.1945 r. R-C. Serv. Number 1901/140/I-2096. Na podstawie Księgi Zgonów 1. PDP tom 7 poz. 1596. str.49 posiadała nr. znaku tożsamości 2096\140/ I.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych: Księga zgonów 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Tom 8 poz.93. Metryka zgonu nr.279/46.
Müller Alfred kapr. 19 komp. zaopat. * 01.11.1911 Marianów pow. Łódź, wyznania ewangelickiego, zmarł 22.12.1946 w Münster.Pochowany 05.01.1947 w Meppen. R-C. Serv. Number ?

Dane na podstawie materiałów archiwalnych: Na podstawie księgi zgonów 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Tom 8 poz.70 str.24. Ųetryka zgonu nr.236/46. Musioł Józef st. ułan. Szwdr. Sztab. * 19.03.1913 Janów pow. Katowice † 06.11.1946 w wypadku samochodowym na trasie Lingen-Meppen.Pochowany 08.11.1946 r.w Meppen. R-C. Serv. Number 52766

Dane na podstawie materiałów archiwalnych: Na podstawie księgi zgonów 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Tom V poz.1220. Ųetryka zgonu nr.269/45. Pospieszyński Konrad st. saper. 11 komp. sap. * 19.02.1916 Herten – Niemcy † 28.04.1945 poległ podczas budowy mostu do przeprawy na rzece Leda w miejscowości Posthausen, (wsp. 922106. ark.2811,1:25000. (Temporary Milit. Cemet, Meppen, dz. 1. rz..3 gr.4. R-C. Serv. Number 258/I60473/258/I.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych: Księga zgonów 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Tom 8 poz.83. Metryka zgonu nr 271/46.
Sendys Zachausz plut. (Zachariasz ?) Szwa. Sztab. * 27.03.1915 Chmielów pow Opatów woj. Kielce † 14.12.1945 r. w Münster Hospital. Zapalenie wątroby, pochowany na polskiej działce cmentarza w Meppen. (TEMP R-C. Serv. Number 103/I/11360

Dane na podstawie materiałów archiwalnych
Stopiński Roman chor. komp. warszt. * 09.08.1900 Mostki pow. Ilza woj. Kielce † 29.09.1946 Meppen. R-C. Serv. Number 1900/42/I-7414

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni
Roman Stopinski * 2.8.1900 + 29,9,1946

Dane na podstawie materiałów archiwalnych: Na podstawie księgi zgonów 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Tom 8 poz.88. Metryka zgonu nr. ?
Żabiński Józef ps.”Pik” szer. Szwad. Sztab. * 29.09.1924 Waldowo pow. Sępolno, Pomorze † 17.12.1946 Brit. Mili. Hospital Münster, zapalenie wątroby. Pochowany 20.12.1946 r. na cmentarzu w Meppen, działka polska. R-C. Serv. Number 1924/93/I-42835


Oficjalna lista imienna polskich ofiar II wojny światowej pochowanych na cmentarzu katolickim w Meppen zawiera 55 nazwisk + 1 grób w wojennej katerze niemieckich żołnierzy Wehrmachtu.
Dokumentacja wykonana - Sierpień 1996. Opublikowana - Listopad 2015

Z dalszych ustaleń i propozycji dokumentacyjnych Rady OPWiM.

(…) Sprawami wyjaśnienia zaginionych grobów zajmuje się Konsulat Generalny RP w Hamburgu.”
(…) Na podstawie dokumentacji archiwalnej istniałaby możliwość uzupełnienia napisów o dane personalne. Poprawienia drobnych błędów w pisowni.
(…) Tabliczki kamienne ułożone na ziemi, jako forma upamiętnienia wymaga regularnej konserwacji i sprawa ta będzie przedmiotem wystąpień strony polskiej do władz gminy.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)
2002Metryki zgonów żołnierzy 1PDP którzy prawdopodobnie spoczywają w grobach oznaczonych jako nieznany (NN), wydane na podstawie Księgi zgonów 1. Pol. Dyw. Panc. Tom V. Poz. 1193, Tom 8 poz.40 Tom 8 poz.1.
Od lewej:

Brzozowski Stanisław kpr. 1. P. Panc. ur. 24.05.1917 r. w Siedlisko na Wołyniu. Poległ na Polu Chwały 16.04.1945 r. pochowany w Meppen

Łazicki Franciszek szer. Szwadr. Dow. ur. 23.06.1924 r. r. Wilno. 16.04.1945 r. pochowany w Meppen

Czyruk Michał st. ułan. Szwad. Sztab. ur. 08.12.1902 r. Szandubra pow Grodno. zm. W 7 Can. Gen. Hosp. 02.01.1946 r. pochowany w Meppen.
Metryki zgonów żołnierzy 1PDP którzy prawdopodobnie spoczywają w grobach oznaczonych jako nieznany (NN), wydane na podstawie Księgi zgonów 1. Pol. Dyw. Panc. Tom 8 poz.53 str.18. Tom ViIII poz. 55 str.19.
Od lewej:


Jak Paweł plut. Szw. Sztab. 1.PDP. ur. 18.06.1899 r. w Łodzi. zm. 29.08.1946 w Meppen tam też pochowany 31. 08. 1946 r.

Kandora Engelbert strz. Szw. Sztab. 1.PDP. ur. 06.11.1907 r. W Bielszowicach pow Katowice. 30.08 1946 r. zginął tragicznie w wypadku samochodowym koło Hanoweru, pochowany 02.09.1946 r. w Meppen.Metryki zgonów żołnierzy 1PDP którzy prawdopodobnie spoczywają w grobach oznaczonych jako nieznany (NN), wydane na podstawie Księgi zgonów 1. Pol. Dyw. Panc. Tom VII poz. 1476. Tom VII poz. 1575.
Od lewej:

Similak Walenty szer. 2 Pułk Panc. Numer znaku tożsamości 31074/108/I W.Br. ur. 18.01.1911 r. Wągłoczew pow. Sieradz, zm. na wskutek postrzału, pochowany 03.05.1945 r. w Meppen. Zapis i miejsce na cmentarzu: Nr 1/V 702562, kwatera 1 rząd 3 grób nr 8.

Parzyk Franciszek Józef st. szer. 10 Komp. Saperów. Numer znaku tożsamości 7/x. ur. 08.03.1914 r. Ogrodniki (?) woj. Lubelskie, zm. po wypadku samochodowym 01.12.1945 w Szpitalu Polskim w Meppen, tam też został pochowany 03.12.1945 r.

Od władz miejskich dostaliśmy listę polskich grobów wojennych w Meppen. Nazwiska 11 osób o które pytaliśmy, nie znajdują się na przekazanej liście. Możliwe jest- że wśród sporej grupy pochowanych o nieznanej narodowości byli także Polacy. Jest to jednak niemożliwe ustalenia, gdyż pogrzeby odbywały się bez udziału urzędników niemieckich. Poszukiwanych dokumentów nie posiadają także cmentarza kościelne. Poinformowano nas, że grób Leona Wojciechowskiego znajduje się na cmentarzu wojennym w Groß Fullen gmina Meppen http://www.polskienekropolie.de/doku.php?id=pl:gross-fullen oraz zapewniono, że wszystkie groby wojenne są otoczone należytą opieką.

Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Minister Of Defence Londyn


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry