1 Polska Dywizja Pancerna

Leer - Dolna Sakonia - Niedersachsen

Dane na podstawie materiałów archiwalnych.

Na miejscowym cmentarzu ewangelickim prawdopodobnie w kwaterze ofiar wojny znajduje się grób żołnierza 1 Polskiej Dywizji Pancernej_

Gniadek Marian st. stz. 1 P.A. Mot. * 04.10.1924 Stanisławów † 08.04.1945 R-C. Serv. Number 1924/17/I-26460

Prawdopodobnie zaistniała pomyłka w zapisie daty śmierci, 08.04.1845 roku jednostki 1DPanc. znajdowały się dopiero na granicy holendersko-niemieckiej.


Dokumentacja wykonana - Maj 1996 - Opublikowana - Listopad 2015Uwagi Rady OPWiM.

Podczas lustracji w maju 1996 roku nie powidła się próba szukani grobu. Sprawa ta wymaga kontynuacji prac dokumentacyjnych i wyjaśnień.


(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)2001

Kościół ewagelicko-luterański poinformował Konsulat Generalny RP w Hamburgu, iż nie odnaleziono polskich grobów na cmentarzu ewangelickimm w Leer. Zapytanie konsulatu skierowane zostało do zarządów licznych małych cmentarzy w okolicy Leer.st. strz Marian Gniadek zmarł z odniesionych ran 08.05.1945 roku.Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Zdjęcia wykonano w1996 roku.
  • Minister Of Defence Londyn
1 Polska Dywizja Pancerna | do góry