1 Polska Dywizja Pancerna

Lthen - Emsland - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Miejscowy cmentarz katolicki, w części środkowej miejscowego cmentarza katolickiego, obok grobu oznaczonego kamieniem z nazwiskiem Memering został pochowany zmarły od odniesionych ran w czasie walk w okolicy Dörpen, żołnierz 1 Polskiej Dywizji Pancernej:

Dane na podstawie materiałów archiwalnych.
Makowski Stanisław ps. „Karaban” sap. 1O kom. sap. * 10.10.1915 Grosstadt Scherin † 19.04.1945. R-C. Serv. Number1915/535/I-43302


W 1996 roku grupa byłych żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej ufundowały i ustawiła kamień nagrobny na grobie sapera „Karabana”. Na płycie z czarnego granitu z emblematem 1DPanc. Znajdują się napisy zawierające stopień wojskowy, pseudonim jako nazwisko, imię, daty urodzenia i śmierci oraz przynależność do 11 komp. saperów. Jest to jedyny kamień z emblematem Dywizji na mogiłach poległych lub zmarłych „maczkowców” w Niemczech.


Dokumentacja wykonana - Luty 1997. Opublikowana - Listopad 2015Uwagi Rady OPWiM.

Na początku lutego 1997 roku podczas lustracji prowadzonej przez Konsulat Generalny RP w Hamburgu, sprawowanie opieki nad grobem zadeklarował Pan Richard Lupina, mieszkaniec miejscowej gminy.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry