Badenia-Wirtembergia
Karlsruhe Grötzingen: Foto Internet

Kazimierz Kowalski * 1.10.02 Kazimiera Porzekajło * 26.11.26 Maria Kurzyńska * 10.6.21 * Helena Nowak 8.12.30 Eugenia Kurz * 31.8.25 Regina Barańska * 31.10.25 Genowefa Berczyńska * 10.2.24 Sabina Balkowiak * 10.9.28. Aniela Ciechomsk * 26.3.10 Alfreda Grześkiewicz * 5.1.28 Maria Luczak * 3.12.28 Maria Karasińska * 15.8.28 Janina Jagodzińska * 12.7.12

Zgineli śmiercią tragiczną podczas nalotu dnia 10.1.1945w Grötzingen
Niech spoczywają w Panu

Na cmentarzu Hauptfriedhof (Głównym) przy Heid i Neustraße w kwaterach oznaczonych na planie cmentarza jako „Fliegeropfer” (ofiary bombardowań) znajduje się minimum 440 grobów ofiar II wojny światowej. Kierując się według planu rzeczywiście tam znajduje się kwatera niemieckich ofiar bombardowań Karlsruhe. Na przedłużeniu tej kwatery znajdują się, niezaznaczone na planie kilka mniejszych kwater gdzie znajdują się groby obcokrajowców . Kwatera B 2, Urnengräberfeld gdzie w urnach spoczywają prochy 289 ofiar „Euthansie”. Kwatera 53 przeważającej ilości groby niemieckich ofiar bombardowań, ale i pojedyncze groby obywatel Polski i Rosji. Kwatera 54, 111 ofiary z Belgii,Francji, Holandii, Jugosławii, Polski, Rosji, pochowana została w tej kwaterze nieznana liczba polskich i rosyjskich małych dzieci. Również jak głosi tekst na tablicy informacyjnej przy kwaterze 23 „ Fliegeropfer russischer und polnischer Natioinalität 1939 – 1945” (Ofiary bombardowań z Polski i Rosji). 227 to liczba obcokrajowców, robotnic i robotników, ofiar pracy przymusowej, podana w1984 rok
Styczeń 2017Źródła informacji:

  • Heimatgeschlichen Wegweiser zu Stätten des Wiederstandes und der Verfolgung 1933 – 1945 Band 5
  • Pan Jerzy Świerkula
Badenia-Wirtembergia