1 Polska Dywizja Pancerna

Ihrhove - Emsland - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Miejscowy cmentarz parafii ewangelickiej, w polskiej kwaterze wojennej zostało pochowanych 4 żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej, którzy polegli w kwietniu i maju 1945 roku w czasie walk w rejonie Posthausen i okolicy Moorburga.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Frenkel Bolesław ppor. 11 komp. zaopa. * 22.06.1912 Borysław pow. Drohobycz † 02.05.1945 (poległ na polu minowym) R-C. Serv. Number 1912/19/I-4619
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Bolesław Frenkel 22.8.1912 + 2.5.1945

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Ptaszyński Władysław st. strz. 11 komp. zaopa. * 01.02.1916 Warszawa † 02.05.1945 (poległ na polu minowym) R-C. Serv. Number 1916/18/I-4732
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Władysław Ptaszynski 1.12.1916 + 2.5.1945

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Semeniak Jan st. strz. bat. strz podh. * 02.06.1906 Ostrowiec pow. Kołomyja † 23.04.1945 Langholt R-C. Serv. Number 1909/79/I-21634
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
J.H. Semeniak +23.4.1945

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Wołoszyk Wtold ps. „Las” st. strz. 10 P.S.K. * 13.08.1924 Starogard. † 02.05.1945 23 Canadian Fild Ambulance (23 Canadyjski Ambulans polowy) R-C. Serv. Number 1924/380/I-33785
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Rith w Las + 2.5.1945


Na niskich kamiennych krzyżach wykuto tylko podstawowe dane personalne, imię nazwisko i daty urodzenia i śmierci, w jednym przypadku tylko datę śmierci.

W odległości ok 5 metrów znajdują się 2 groby prawdopodobnie Polaków jeńców wojennych z okresu I wojny światowej


Dokumentacja wykonana - Czerwiec 1996. Opublikowana - Listopad 2015Uwagi Rady OPWiM.

Napisy zawierają błędy i braki w danych personalnych.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)
2002Przed rokiem 2002 mała kwatera żołnierska została uporządkowana, na kamieniach nagrobnych zostały zgodnie z konwencjami do nazwisk pochowanych żołnierzy zostały wykute dodatkowo stopnie wojskowe i przynależność do jednostek. Przed kamieniami nagrobnymi położona została płyta kamienna z wykutym polskim godłem i znakiem dywizji i tekstem w języku polskim i niemieckim:

TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE 1. POLSKIEJ DYWIZJI PANCERNEJDane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Zdjęcia czarno-białe otrzymane z Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu
1 Polska Dywizja Pancerna | do góry