1 Polska Dywizja Pancerna

Idafen Nord - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Miejscowy cmentarz parafii ewangelickiej położony na terenie pobliskiego lasu na którym w części centralnej znajdują się 3 groby żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Na niskich, w formie krzyża kamieniach nagrobnych wykute zostały tylko podstawowe dane personalne imię i nazwisko daty urodzenia i śmierci, bez uwzględnienia przynależności narodowej i wojskowej.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Jarmaków Paweł sirż. bat. strz. podh. * 24.11.1906 Zdaniskówka pow. Skalat † 26.04.1945. R-C. Serv. Number 1906/18/I-23196
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Paweł Germakaw 24.11.1906 + 26.04.1945

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Kurowski Jan strz. bat. strz. podh. * 14.06.1925 Szlachta pow. Starogard † 26.04.1945 w Ubenhausen West Kanal. R-C. Serv. Number 1925/635/I-66396
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Jan Kurowski 1925 + 26.4.1945

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Mazur Marian drag. 10 p. drag. * 15.03.1918 Czahary pow. Starogard † 26.04.1945 w Potshausen. R-C. Serv. Number 1918/76/I-27384
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Marian Mazur 15.3.1918 + 26.4.1945

Polegli w czasie gdy ich jednostki uczestniczyły w walkach między rzeką Leda a kanałem Hault Tel i dalej na północ od Posthausen.
Grobami opiekuje się miejscowa parafia kościoła ewangelickiego.


Dokumentacja wykonana - Czerwiec 1996. Opublikowana - Listopad 2015Propozycje Rady OPWiM.

Informacje uzyskane z materiałów archiwalnych mogłyby posłużyć do uzupełnienia danych personalnych na krzyżach oraz usunięcia błędów”.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)(…….)Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry