Nadrenia Północna-Westfalia

Höxter - Nadrenia Północna Westfalia - Nordrhein Wesfalen

POLEGŁYM I ZMARŁYM RODAKOM NA OBCZYZNIE POLACY OŚRODKA HöXTER 1946

Treść napisu w języku polskim wykutego ponad stylizowanym orłem w koronie na pomniku kwatery polskiej cmentarza katolicko - ewangelicznego przy Ziegenberg w Höxter. Pochowanych zostało tam 26 Polek i Polaków ofiar II wojny światowej. 6 osób zmarło jeszcze w czasie trwania działań wojennych przed 8 mają 1945 roku. Dwoje dorosłych zmarło i zostali pochowani po zakończeniu działań wojennych. Pozostałe to dzieci urodzone pomiędzy 1945 a 1951 rokiem.W Höxter po zakończeniu wojny istniał przez kilka lat szpital wojsk alianckich, w którym leczono również osoby cywilne, min. Polaków, byłych więźniów obozów koncentracyjnychh, jeńców wojennych robotników przymusowych, Polaków mieszkańców obozów ewakuacyjnych, (Displaced Persons Dps.) Kwatera polska została zbudowana i urządzona staraniem Polaków przybywających w tych obozach w Höxter i najbliższej okolicy.

Na drugiej stronie pomnika pomiędzy wyrzeźbiną twarzą Chrystusa a krzyżem u podstawy został wykuty tekst w języku polskim:

BŁOGOSŁAWIENI UMARLI KTÓRZY W PANU UMIERAJĄDokumentacja wykonana - Wrzesień 1998. Opublikowana Sierpień 2016

Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Essen
  • Zdjęcia wykonano w 1998 roku

2016W czwartek 11 sierpnia 2016 roku lokalna gazeta Wesfalen-Blatt nr 186, zamieściła w części „Lokales Höxter” informację o uroczystości upamiętniającej polskie ofiary wojny pochowane na miejscowym cmentarzu. Powstały po zakończeniu działań wojennyny „polski pomnik” i kamienie nagrobne zosły oczyszczone z długoletnich zanieczyszczeń, najbliższe otoczenie (roślinność) zostały uporządkowane. Z inicjatywy miejscowego historyka Ernsta Würzburgera zostały wykonane 2 kamienne tablice informacyjne, które umieszczono po obu stronach pomnika. Przedstawiciele władz lokalnych i polskiego Konsulatu Generalnego w Kolonii (Köln) zapalili znicze i położyli wieńce i wiązanki kwiatów,NS-ZWANGSARBEIT

MILLIONEN ZWANSARBEITER UNDKRIEGSGEFANGENE WAREN WÄHREND DER NS-HERSCHAFT IN DEUTSCHLAND EINGEZETZT, HUNDERTE „FREMDARBEITER”, ZUM GROßEN TEIL POLNISCHE STAATSBÜRGER, WURDEN AUCH IN DER STADT HÖXTER AUSGEBEUTET, SIE WAREN ÜBERWIGEND IN DER LANDWIRTSCHAFT, ABER AUCH IN EINIGEN BETRIEBEN BESCHÄFTIGT, NACH DER BEFREIUNG DURCH DIE ALLIIERTEN WURDE FÜR SIE - NUN ALS „DISPLACED PERSONS” BEZEICHNET- INDER GENERAL – WEBER - KASERNE DAS „DP CAMP 157 HÖXTER” EINGERICHTET, DAS IM HERBST 1946 AUFGELÖST WURDE.

W czasiee panowania dyktatury niemieckichnarodowychh socjalistów (NS-Herschaft),miliony robotnikówprzymusowychi i jeńców wojennych pracowało na potrzeby wojenne. Setki obcych robotników („Fremdarbeiter”), w większości obywatele Polski było wykorzysywanych też w Höxter. Zatrudniani byli przeważnie w rolnictwie ale również w przemyśle. Po wyzwoleniu przez siły alianckie, jako „Displaced Persons” zakwaterowani zostali w obozie ewakuacyjnym (DP Camp 157 Höxter na terenie koszar General – Weber – Kaserne który jesienią 1946 roku został rozwiązany.

POLNISCHES GRÄBERDENKMAL

1946 ORDNETE DIE BRITISCHE MOLITÄRREGIRUNG AN, AUF DEM FRIEDCHOF DER STADT HÖXTER „EIN GRÄBERDENKMAL FÜR DIE VERSTORBENEN POLEN ZU ERRICHTEN, DAS NACH POLNISCHEN PLÄNEN GESTALTET WURDE. DIE ÜBERZETCUNG DER POLNISCHEN INSCHRIFT LAUTET „DEN GÄFALLENEN UND TOTEN LADSLEUTEN IN DER FREMDE- DIE POLEN AUS HÖXTER1946, SELIG SINDDIE TITEN, DIE IM HERRN STERBEN”

DIE ZWÖLF GRABSTEINE RECHTS TRAGEN ZEHN NAMEN VON ERWACHSENEN UND LINKS FÜNFZEHN NAMEN VON FRÜH GESTORBENEN KiNDER,

W 1946 roku Brytyjski Rząd Wojskowy (okupacyjny) zarządza postawienie na cmentarzu upamiętnienie na podstawie polskiego projektu, zmarłych obywateli Polski. (Tłumaczenia polskich tekstów znajdujących się na pomniku).

12 kamieni nagrobnych po prawej stronie upamiętnienia zawierają 10 nazwisk dorosłych, po lewej 15 przedwcześnie zmarłych dzieci.


Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Essen
  • Westfalen-Blatt Nr. 186. Lokales Höxter
  • Zdjęcia: Ernst Würzburger. Oraz Westfalen-Blatt
Nadrenia Północna-Westfalia|do góry