Powstanie Warszawskie

Haselünne - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Zdjęcie środkowe, kamienne upamiętnienie z wykutym tekstem w języku niemieckim:

DEN TOTEN DER KRIEGE 1914–1918 - 1939–1945

Poległym w wojnach 1914-1918 – 1939-1945

Kwatera wojenna cmentarza ewangelicko-katolickiego położonego w pobliżu miejscowego kościoła na którym miejsce ostatniego spoczynku znalazły ofiary II wojny światowej. Poza 6 grobami, 3 gdzie pochowano Polaków, prawdopodobnie robotników przymusowych i 3 żołnierzy rosyjskich, jeńców wojennych z okresu I wojny światowej, w pozostałej części kwatery wojennej spoczywają żołnierze 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Na brzegu kwatery tabliczka metalowa z orłem w koronie datą 1939-1945 i tekstem w języku niemieckim i polskim:

Kriegsgräber der 1 Polnischen Pancer Division
„Cmentarz wojenny 1 Polskiej Dywizji Pancernej” i podana liczba 38 Gräber (pochowanych).

Groby oznaczone są kamiennymi płytkami-kostkami osadzonymi w ziemi, zawierają imię , nazwisko i niekiedy datę urodzenia i śmierci. Liczba 38 pochowanych została dzięki lustracji zweryfikowana, odnalezione zostały 53 groby oznaczone imiennie, oraz 11 danych personalnych żołnierzy którzy mogą spoczywać w grobach oznaczonych jako „nieznany”.

W jednym z żołnierskich grobów została pochowana:

Świątkowska Karolina strz. ps. „Wisła” sanitariuszka , urodzona 03.07.1914 w Warszawie, córka Piotra i Antoniny z domu Sawicka. Mieszkała przed Powstaniem Warszawskim przy ulicy Krakowskie przedmieście nr 7. Udział w konspiracji: Armia Krajowa Grupa „Północ”. Państwowy Korpus Bezpieczeństwa / PKB, Oddział „Barry”. W Powstaniu: Walki na Starym Mieście, przejście kanałami do Śródmieścia Północ. Jeniec wojenny nr 106579 Stalag VI Oberlangen. Zmarła 16.01.1946 w Legerich.

8 kwietnia 1945 roku (lub 12 kwietnia jak podają inne źródła) pozostanie w kronikach dywizji dniem szczególnym, patrol 2 Pułku Pancernego niespodziewanie, oddając jedną serię z „brena” (jak wspominał po latach gen. Maczek) wyzwala obóz jeniecki Stalag VI C Oberlangen w którym więzionych było 1745 Polek żołnierzy Armii Krajowej uczestniczek Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu działańń wojennych setki wolnych już byłych walczących w Powstaniu kobiet żołnierzy pozostaje na terenie Emslandu, okupowanego w ramachh Armii Brytyjskiej przez 1 Polską Dywizję Pancerną. Wstępują do istniejących w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie, (również tworzonych przy 1 DPanc.) oddziałów Pomocniczej Służby Kobiet (PSK).
Karolin Świątkowska, pomimo braku informacji była prawdopodobnie żołnierzem tej formacji, jak i pochowana w jednym z grobów z kamieniem nagrobnym „nieznany” i odnotowana jako: „Ochotniczka Anna Zdzisława Lubicz–Szydłowska Armia Krajowa”.


Listopad 2015Dane osobowe i informacje pochodzą z:

  • Muzeum Powstania Warszawskiego (Archiv)
  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. HannoverPowstanie Warszawskie | do góry