Dolna Saksonia | Lotnicy| do góry

Hanower Ahlem - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Na wprost wejścia głównego na cmentarz, na białym kamiennym postumencie napis w języku angielskim

ITIEIR NAME LTVETII FOR EVERMORE

Poniżej na płycie z czerwonego piaskowca:

HANOVER WAR CEMETARY
1939 – 1945

Po obu stronach dwie mniejsze tablice w języku angielskim i niemieckim o treści:

TEREN TEGO CMENTARZA ZOSTAŁ PRZEZNACZONY PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO NIEMIECKIE JAKO MIEJSCE CZCI I WIECZNEGO SPOCZYNKU MARYNARZY, ŻOŁNIERZY I LOTNIKÓW POLEGŁYCH W CZASIE WOJNY

Po lewej stronie od wejścia, pod zadaszeniem znajduje się wnęka za żelaznymi drzwiczkami z książka pamiątkową do której można wpisywać odwiedziny i uwagi. Znajduje się tam opis w języku angielskim, zawierający plan cmentarza i alfabetyczną listę pochowanych tu poległych żołnierzy. Niestety opis zawiera tylko nazwiska obywateli Królestwa Wielkiej Brytanii. Po prawej stronie od wejścia, również pod zadaszeniem znajduje się tablica informacyjna w języku angielskim i niemieckim:
Na tym cmentarzu wojskowym pochowanych jest 2451 poległych żołnierzy, przede wszystkim lotników. W tym: 1904 obywateli Anglii, 333 Kanady, 142 Australii, 45 Nowej Zelandii, 5 Południowej Afryki, 9 Indii, 3 Afryki Wschodniej, 1 Norwegi i 9 Polski.

Lista Polaków pochowanych na Angielskim Cmentarzu Wojskowym w Hanowerze - Ahlem. Zachowana oryginalna pisownia występująca na kamieniach nagrobnych:

Kwatera 13, rząd D.KPT. M. LINIEWSKI. 301 SODN. 9TH AUGUST 1941. AGE. 29. POLISH FORCES.
Kapitan dywizjonu bombowego 301 im. „Ziemi Pomorskiej”. Lat 29, poległ 9 sierpnia 1941 roku.

POR. J.L.M. WISNIEWSKI. 301 SODN. 9T}I AUGUST 1941. AGE. 31. POLISH FORCES.
Porucznik dywizjonu bombowego 301 im. „Ziemi Pomorskiej”. Lat 31, poległ 9 sierpnia 1941 roku.

POR. S. CIOCH. 301 SODN. 92,3TH AUGUST 1941. AGE. 26. POLISH FORCES.
Porucznik dywizjonu bombowego 301 im. „Ziemi Pomorskiej”. Lat 26, poległ 9 sierpnia 1941 roku.

PLT. E. KOZŁOWSKI. 301 SODN. 9TH AUGUST 1941. AGE. 22. POLISH FORCES.
Pilot dywizjonu bombowego 301 im. „Ziemi Pomorskiej”. Lat 22, poległ 9 sierpnia 1941 roku.

08/09. sierpnia 1941 roku w czasie nalotu na Hamburg poważnie uszkodzony został samolot Wellington IC GR-B (T2625) polskiego dywizjonu 301 „Ziemi Pomorskiej” wchodzący w skład Royal Air Force – (RAF) który rozbił się kilka kilometrów za holenderską granicą w czasie próby dotarcia do wybrzeży Anglii. Z 6 osobowej załogi polegli: kpt. Michał Liniewski, por. Stanisław Cioch, por. J.L.M. Wiszniewski, plut. Edward Kozłowski. Pozostałych 2 członków załogi dostała się do niewoli.

Kwatera 10, rząd B.POR. T.S. SKALISZ. 3OO SODN. 3RD. AUGUST 1943. AGE. 28. POLISH FORCES.
Porucznik dywizjonu bombowego im. „Ziemi Mazowieckiej”. Lat 28, poległ 3 sierpnia 1943 roku.

POR. W. SMYK. 3OO SODN. 3RD. AUGUST 1943. AGE. 24. POLISH FORCES.
Porucznik dywizjonu bombowego im. „Ziemi Mazowieckiej”. Lat 24, poległ 3 sierpnia 1943 roku.

02/03 sierpnia 1943 roku w czasie nalotu na Hamburg poważnie uszkodzony nad celem samolot Wellington X PH-P (HF605)polskiego dywizjonu 300 „Ziemi Mazowieckiej” wchodzący w skład Royal Air Force – (RAF), rozbił się w drodze powrotnej do Anglii na wskutek oblodzenia. Z 5 osobowej załogi polegli:por. Tadeusz Skalisz i por. Witold Smyk. Pozostałych 3 członków załogi przeżyło upadek samolotu i zostali wzięci do niewoli.

Kwatera 8, rząd D.SIERZ. R.J. ŁUPINKO. 131 WING. 26 APRIL 1945. AGE. 29. POLISH FORCES.
Sierżant skrzydła bombowego 131. Lat 29, poległ 26 kwietnia 1845 roku.

SIERZ. W. MILEWSKI. 131 WING. 26 APRIL 1945. AGE. 31. POLISH FORCES.
Sierżant skrzydła bombowego 131. Lat 31, poległ 26 kwietnia 1845 roku.

Kwatera 8, rząd A.SZER. JANSEN 3 RD. DECEMBER 1946. POLISH FORCES.
Szeregowy, lotnik. Zmarł 3 grudnia 1946 roku.
  • Plan cmentarza wojennego Armii Brytyjskiej Hannover-Ahlem przy Harenberger Meile, czerwonymi punktami zaznaczone położenie grobów polskich lotników.

Listopad 1993 - Maj 2013
Dane osobowe i informacje pochodzą z:

  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hanniver

* Commonwealth War Graves Commission


Dolna Saksonia | Lotnicy | do góry