Powstanie Warszawskie

Hameln - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Na północnym krańcu miasta (ok. 7 km. od centrum), znajduje się cmentarz leśny (Waldfriedhof) „Am Wehl“, spoczywa tutaj 2 200 ofiar I i II wojny światowej. W jednej z trzech kwater ofiar wojen, położonej w zachodniej części cmentarza pochowani zostali Polacy, Rosjanie, Serbowie, Włosi, Jugosłowianie, Czesi i Holendrzy. Kwatera w postaci dobrze wypielęgnowanego trawnika z częściowo zaznaczonymi w postaci indywidualnych kamieni lub płyt grobami. Dane pozostałych zmarłych zostały wykute na kilkunastu kamiennych płytach ustawionych w kwaterze.Zdjęcie po lewej: Za pośrednictwem Pana Tomasza Komańia, pamiątkę-dokument przekazała do publikacji Pani Edyta Demiańczuk, wnuczka Józefa Rzepki ps. „Wiwiórka” żołnierza powstańczego batalionu Armii Krajowej „Wigry”. Przedstawia pierwotny wygląd położonej na zachodnim krańcu cmentarza kwatery obcokrajowców, ofiar wojny. Na pierwszym planie grób Jerzego Olszewskiego.

Zdjęcie po prawej: W dolnej części obecnego kamienia nagrobnego nazwiska Polek i Polaków. Są to jedyne dane które można uzyskać na podstawie listy imiennej ofiar wojny pochowanych na tym cmentarzu. Nic nie wskazuje na to że pochowany tutaj został jeniec wojenny, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego:

Olszewski Jerzy kpr. z cenzusem ps. „Olbrycht“ * 04.07.1925 Warszawa. W konspiracji, Batalion „Wigry“ 1. kompania „Witold“. W powstaniu Batalion „Wigry“. Nr. jeńca 140887 Stalag XI B Fallingbostel. † 09.06.1945 w Hameln

Zachowało się świadectwo zgonu nr 889 wystawione 15 czerwca 1945roku.

Robotnik Jerzy Olszewski, miejsce zamieszkania nieznane. Ostatnie miejsce pobytu w Hameln, Jugendherberge – UNRRA – Hospital (schronisko młodzieżowe, szpital prowadzony przez powołaną przy ONZ organizację United Nations Relief and Rehabilitation Administration). Chorując na gruźlicę zmarł z powodu obustronnego zapalenia płuc w dniu 09.06.1945 roku.
Świadectwo wystawione na podstawie pisemnego zawiadomienia urzędu miejskiego w Hameln dnia 13.06.1945 roku przez UNRRA – Hospital.

Miejsce spoczynku Olszewskiego udało się ustalić na podstawie informacji otrzymanej z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. W zbiorach dokumentów Muzeum AK posiada min. okupacyjny dowód osobisty Olszewskiego, Kennkarte nr.117018 wystawionej 11.07.1942 w Warszawie. Z odręcznie napisanej ołówkiem notatki, częściowo nieczytelnej, wynika że Jerzy Olszewski zmarł na gruźlicę w 1945 roku. Został pochowany w Hamadau/Hamadu koło Hanoweru na cmentarzu wojskowym, oddalonym o 7 km. od tej miejscowości. Hamadau/Hamadu okazało się być Hameln położonym ok. 50 km. na południowy-zachód od Hanoweru.

: Friedhofsplan: Stadt Hameln (Stadtkarte, Stadtvermessung)

Plan cmentarza otrzymany z Urzędu miejskiego Hameln

Kwatery ofiar wojny oznaczone są numerem 6

Dodatkowo naniesione kolorowe punkty oznaczają:

  • Czerwony, kwatera w której pochowany został Jerzy Olszewski
  • Granatowy, kwatera F II z grobami min. 15 obywateli Polski
  • Ciemnozielony, pomnik - upamiętnienie wszystkich ofiar wojen. Na lewo i prawo od upamiętnienia groby żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej. Cywilne ofiary bombardowań Hameln, kwatery E III, E V
  • Żółty, kwatera C I, upamiętnienie ofiar zmarłych, zamordowanych w czasie II wojny światowej w więzieniu w Hameln

Luty 2010


Dane osobowe pochodzą z:

  • Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
  • Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Zarząd cmentarza „Am Wehl“ Hameln (lista imienna)Powstanie Warszawskie | do góry