Hamburg Ohlsdorf1995W dniu 10 listopada 1995 roku w polskiej kwaterze wojennej hamburskiego cmentarza Ohlsdorf odbyła się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP i hamburskich organizacji polonijnych, uroczystość poświęcenia nowego krzyża.

Na umieszczonej przed krzyżem płycie kamiennej został wykuty tekst w języku polskim i niemieckim:

POLAKOM – OFIAROM NAZISTOWSKIEJ AGRESJI I WOJNY
1939 – 1945
DEN POLEN – DEN OPFERN DER NAZIAGGRESSION UND KRIEGES

Wartę honorową pełnili polscy harcerze z Hamburga.
W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu z Konsulem Generalnym Mieczysławem Sokołowskim, przedstawiciele organizacji polonijnych, Komitet Koordynacyjny Stowarzyszeń Polskich w Hamburgu. Polska Misja Katolicka w Hamburgu z K. Prałatem J. Śliwańskim. Pani Jolanta Adamska przedstawicielka Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy.Ze strony niemieckiej: przedstawiciele Landesverband Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Bundeswehry, zarządu cmentarza. Polscy i niemieccy mieszkańcy Hamburga i północnych Niemiec.Listopad 1995


Wcześniej Cmentarz Główny, obecnie cmentarz miejski Hamburg Ohlsdorf, jeden z największych nekropolii na świecie. Cmentarz został otwarty w 1877 roku, zajmuje powierzchnię 391 h na którym znajduje się 12 kaplic, posiada sieć ulic o łącznej długości17 km. Istnieją dwie linie autobusowe z 22 przystankami. Do czasu nam współczesnych dokonano na cmentarzu 1,4 mil pochówków, obecnie znajduje się 256 tysięcy grobów.

We wschodniej częścii cmentarz w pobliżu kaplicy nr. XIII znajdują się kwatery grobów ofiar II wojny światowej obywateli 28 krajów napadniętych przez hitlerowskie Niemcy. Znajduje się tam Polska Kwatera Wojenna w której pochowanych zostało 1070 Polek i Polaków, 34 żołnierzy jeńców wojennych Kampanii wrześniowej1939 roku

http://www.polskienekropolie.de/doku.php?id=pl:hamburgjw (w tym 2 żołnierzy Armii Krajowej, uczestników Powstania Warszawskiego 1944 roku

Oraz 417 więźniów obozu Koncentracyjnego Hamburg – Neuengamme (w tym 77 straconych z wyroków sądów hitlerowskich. Największą grupę (591) pochowanych tutaj obywateli Polski stanowią cywilni robotnicy przymusowi.

Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover/Hamburg
  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa