Powstanie Warszawskie

Hamburg - Armia Krajowa: Foto. Małgorzata Nazarczuk

(…….)

Konarzewski Julian st. strz. ps. „Szostak” * 25.01.1923 r. W konspiracji Baszta – kompania K-1-pluton II, w powstaniu Baszta-kompania K-1. Jeniec wojenny nr 220 984, zmarł 02.11.1944 r. w Hamburgu, pochowany w kwaterze wojennej na cmentarzu Hamburg-Ohlsdorf, kwatera 73. rząd 45. grób nr 19. (Bp.73 Rh.45.No.19). 


Kozakiewicz Marian strz. ps. „Ramzes” * 13.06.1918 r. Warszawa. W powstaniu Żywiciel-Żyrafa-pluton 221. Zmarł 26.01.1945 r. w Hamburgu, pochowany w kwaterze wojennej na cmentarzu Hamburg-Ohlsdorf, kwatera 73. rząd 45. grób nr 21. (Bp.73 Rh.45.No.21). 
Na liście imiennej zanotowany jako jeniec wojenny.Powstanie Warszawskie