Dolna Saksonia

Freren - Emsland - Dolna Sakonia - Niedersachsen: Ś † P CZESŁAWA KOPCZYŃSKA ŻOŁNIERZ AK ur. 1909 r. Zmarła tragiczną śmiercią dn. 30.VI.1946. Niech Jej obca ziemia lekką będzie.

Cmentarz katolicki przy Goldbarmweg, pochowana została tutaj Czesława Kopczyńska żołnierz Armii Krajowej i 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka, szer. 2. batalionu 3. kompanii Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet (PWSK).

Cmentarz katolicki przy Goldbarmweg, pochowana została tutaj Czesława Kopczyńska żołnierz Armii Krajowej i1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka, szer. 2 batalionu 3 kompanii P.W.S.K.
Kamień nagrobny wykonany z czerwonego piaskowca znajdujący się po przeciwnej stronie cmentarza (idąc od wejścia głównego) w rzędzie innych kamieni pamiątkowych nie jest jednak miejscem pochówku zmarłej tragicznie Czesławy Kopczyńskiej. Wiele nagrobków na cmentarzach na terenie całych Niemiec, wykonanych i postawionych przez krewnych, przyjaciół i znajomych na grobach zmarłych Polek i Polaków po zakończeniu działań wojennych, prawdopodobnie przez nie znajomość przepisów o grobach wojennych, lub ich fałszywą interpretację, zostały zgłoszone i zarejestrowane jako groby prywatne. Po upływie określonego miejscowymi przepisami czasu i nie wniesieniu dodatkowej opłaty groby były niwelowane i miejsca przeznaczone do dalszych pochówków. Taki los spotkał również miejsce pochówku Czesławy Kopczyńskiej. Po przeprowadzonej z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 1996 roku inwentaryzacji grobów żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancerne i późniejszych wyjaśnień istnieje zapewnienie miejscowych władz gminnych o zachowaniu i otoczeniu opieką pozostałego po niwelacji grobu kamienia nagrobnego.

Sierpień 1996 - Marzec 2014Dane osobowe pochodzą z:

  • Rda Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Urząd gminny FrerenDolna Saksonia |do góry