1 Polska Dywizja Pancerna | Dolna Saksonia

Freren - Dolna Saksonia - Emsland - Niedersachsen: Ś † P CZESŁAWA KOPCZYŃSKA ŻOŁNIERZ AK ur. 1909 r. Zmarła tragiczną śmiercią dn. 30.VI.1946. Niech Jej obca ziemia lekką będzie.

Cmentarz katolicki przy Goldbarmweg, pochowana została tutaj :

Czesława Kopczyńska żołnierz Armii Krajowej i 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka, szer. 2. batalionu 3. kompanii Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet (PWSK).

Kamień nagrobny wykonany z czerwonego piaskowca znajdujący się po przeciwnej stronie cmentarza (idąc od wejścia głównego) w rzędzie innych kamieni pamiątkowych nie jest jednak miejscem pochówku zmarłej tragicznie Czesławy Kopczyńskiej. Wiele nagrobków na cmentarzach na terenie całych Niemiec, wykonanych i postawionych przez krewnych, przyjaciół i znajomych na grobach zmarłych Polek i Polaków po zakończeniu działań wojennych, prawdopodobnie przez nie znajomość przepisów o grobach wojennych, lub ich fałszywą interpretację, zostały zgłoszone i zarejestrowane jako groby prywatne. Po upływie określonego miejscowymi przepisami czasu i nie wniesieniu dodatkowej opłaty groby były niwelowane i miejsca przeznaczone do dalszych pochówków. Taki los spotkał również miejsce pochówku Czesławy Kopczyńskiej.


Dokumentacja wykonana - Sierpień 1996. Opublikowana - Listopad 2015


Po przeprowadzonej z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 1996 roku inwentaryzacji grobów żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancerne i późniejszych wyjaśnień istnieje zapewnienie miejscowych władz gminnych o zachowaniu i otoczeniu opieką pozostałego po niwelacji grobu kamienia nagrobnego.2001Gmina katolicka przy kościele St. Vitus w Freren poinformowała, że grób Czesławy Kopczyńskiej został zniwelowany przed wieloma laty, taką informację uzyskano od ówczesnego grabarza. Zwłok nie ekshumowano, jedynie przestawiono nagrobek na miejsce w którym stoi obecnie. Na cmentarzu katolickim nie znajdują się inne polskie groby.


Dane osobowe pochodzą z:

  • Rda Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Urząd gminny Freren
  • Zdjęcia wykonano w1996 roku
1 Polska Dywizja Pancerna | Dolna Saksonia|do góry