1 Polska Dywizja Pancerna

Flachmeer - Dolna Saksonia - Niedersachsen: Groby żołnierzy 1 Dywizji zaznaczone czerwonym punktem

Kościół katolicki otoczony cmentarzem położony w centrum miejscowości. Widoczna już z ulicy dobrze zadbana, składająca się z 8 grobów z jasnymi kamiennymi krzyżami kwatera ofiar II wojny światowej. Pochowani są tam żołnierze polscy i niemieccy, w 5 grobach pochowano nieznanych z imienia i nazwiska (Unbekant – nieznany). Ostatnie miejsce spoczynku znalazło tutaj 2 żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej:

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:

Kośmicki Władysław drg. 10 p. drg. Urodzony 18.02.1908 Nadrybie pow. Chełm. Zmarł (poległ) 26.04.1945 w Podshausen. R-C. Serv. Number 1908/160/I-22487.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Władysław Kosmicki † 25.4.1945

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Dolina Franciszek drg. 10 p.drg. Urodzony 02.10.1922 Ledziny pow. Pszxzyna. Zmarł (poległ) 26.04.1945. R-C. Serv. Number 1922/119/I-67464.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Franziszer Dolina † 25.4.1945


Dokumentacja wykonana - Sierpień 1997. Opublikowana - Listopad 2015
Propozycje Rady OPWiM.

Wydaje się celowym kontynuowanie prac dokumentacyjnych w celu ustalenia nazwisk 5 „nieznanych” żołnierzy, pochowanych w tej samej kwaterze, poprawienie pisowni imion i nazwisk oraz wprowadzenie uzupełnień w napisach na krzyżach nagrobnych.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)
(…..)Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Zdjęcia wykonano w1996 roku


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry