1 Polska Dywizja Pancerna

Elbingerode - Sachsen - Anhalt

Miejscowość położona na wschodnim krańcu gór Harzu, nie odnaleziono na miejscowym cmentarzu grobu żołnierza Armii Krajowej ze zgrupowania „Żyrafa”, a później 1 Polskiej Dywizji Pancernej:

Bagiński Jerzy Henryk ppor. Urodzony 19.07.1907 w Terespolu. Zmarł 13.02.1945.

Nie odnaleziono poza zapisem z księgi poległych żołnierzy 1 Dywizji żadnych innych dokumentów na temat okoliczności śmierci żołnierza i miejsca jego pochowania. Na cmentarzu istnieje kwatera ofiar II wojny światowej gdzie pochowani są żołnierze niemieckiego Wehrmachtu, dwa groby oznaczono jako „Unbekant”, nieznany z imienia i nazwiska.


Dokumentacja wykonana - Sierpień 1996. Opublikowana - Listopad 2015
Z dalszych ustaleń dokumentacyjnych Rady OPWiM.

Data śmierci ppor. H. Bagińskiego przypada na okres kiedy Dywizja nie znajdowała się jeszcze na terenie Niemiec. Nie można też wykluczyć błędu w zapisie lub w odczytaniu zapisu daty śmierci.
W celu wyjaśnienia okoliczności pochowania ppor. H Bagińskiego w Elbingerode oraz odnalezienia grobu, potrzeba jest kontynuacji podjętych prac dokumentacyjnych.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)(…….)Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • „Księga poległych żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej”
  • Zdjęcia wykonano w1996 roku


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry