Ehra-lLssien | Dolna Saksonia

Ehra-Lessien- Dolna Saksonia - Niedersachsen: Polska kwatera wojenna

Lessien, mała miejscowość wchdząa w skład gminy Ehre-Lessien w powiecie Gifhorn. W czasie II wojny światowej tak jak wszędzie na terenie III Rzeszy korzystano z niewolniczej pracy robotników przymusowych. Na okolicznych wrzosowiskach istniał poligon Wehrmachtu, i jeden z podobozów jenieckich.

Tuż po zakończeniu działań wojennych z okolicznych miejscowości (Gifhorn, Wolfsburg, Braunschweig) Polacy zaczęli zasiedlać baraki na byłym poligonie. Przy przychylnej opinii władz okupacyjnych w 1948 roku powstało polskie osiedle nieoficjalnie nazywane „Plac”. Nie zachowały się informacje o liczbie i pochodzeniu mieszkańców osiedla , ale o ilości może świadczyć istnienie podstawowej polskiej szkoły i szpitala. Obóz został zlikwidowany w 1956 roku, poligon został przejęty przez nowo powstałą „Bundeswehrę”.

Polska kwatera wojenna w dzisiejsze postaci (kilka kamieni nagrobnymi i obramowanie) powstała po zakończeniu działań wojennych, najprawdopodobniej na miejscu istnienia grobów polskich ofiar wojny zmarłych przed 8 mają 1945 roku. W kwaterze i jej pobliżu istnieją groby które nie posiadają kamieni czy płyt nagrobnych, można przypuszczać że tam też spoczywają Polki , Polacy którzy zmarli przed zakończeniem działaś wojennych i nikt nie wiedział kto tam spoczywa. Zachowana i kilkakrotnie przepisywana (interpretowana) lista imienna wymienia tylko te groby które posiadają kamienie nagrobne.Dane pochowanych spisane z kamieni nagrobnych z zachowniem oryginalnejj pisownoi:

S † P Jeniec Wojenny Stalag XII/A (Limburg/Lahn) nr (jeńca) 24928, † 12.IV.45. Znają nr stalagu i numer jeńca, można prawdopodobnie korzystając z informacji z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu/Łambinowicach ustalić imię i nazwisko jeńca.

S † P Więzień Polityczny Ob. Konc. (Obozu koncentracyjnego) w Osterode nr 103842 † 13,IV.45. W Osterode/Harz istniała filia obozu koncentracyjnego w Hamburgu-Neuegamme, Korzystając z archiwum byłego obozu w Neuengamme można z dużym prawdopodobieństwem ustalić inne dane osobowe więźnia. Podobnie jak przy następnym grobie.

S † P Wiezień Polityczny Ob. Konc. (Obozu koncentracyjnego) w Osterode nr 110002 , † 15.IV.45.

S † P Antoni Domoń * 15.VI.15 † 5.V.44.

S † P IDA SABA 1939 – 1944.S † P Jerzy Kuligowski * 1.XII.1945 † 23.II.46.

TU SPOCZYWA Ś † P FABISIAK KRYSTYNA UR. 4.6.47 † 25.10.47 PROSI O ZDROWAŚ MARIO.

S † P ADELA KOZAKOWSKA * 24.2.1907 † 23.2.46 R.J.P

Ś † P Halina Zasada * 20.IX.45 † 28.XI.45

Poza skromnymi informacjami na kamieniach nagrobnych, to są też jedyne informacje które można otrzymać w kościele do którego należy cmentarz.


Lipiec 2016

Dane osobowe i informacje pochodzą z:

  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Zdjęcia wykonano w 2000 roku
Ehra-lLssien | Dolna Saksonia