1 Polska Dywizja Pancerna

Dörpen - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Tekst w języku niemieckim na granitowym krzyżu usytuowanym na skraju kwatery wojennej:

1939 DEN IN DÖRPEN GEFALLENEN GEWIDMET 1945

1939 Ku pamięci poległych w Dörpen 1945

Dörpen. miejscowość położona przy B 70 pomiędzy Meppen o Leer, na miejscowym cmentarzu katolickim przy Friedhofstr. Po lewej stronie za główną bramą wejściową znajduje się kwatera poległych w walkach na terenie Emsland i zmarłych w latach 1945 – 1947 żołnierzy polskich i niemieckich. Kwatera składa się z 31 grobów żołnierzy polskich, w tym 30 zidentyfikowawszy jako żołnierze 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Po prawej stronie kwatery znajdują się groby żołnierzy niemieckich. Obie części kwatery zadbane i dobrym stanie, kwatera żołnierzy polskich pielęgnowana, widoczne ślady pamięci. Na wysokości pierwszego rzędu po lewej stronie kwatery znajduje się tabliczka metalowa z tekstem w języku niemieckim i polskim:

1939 -1945 Kriegsgräber der 1 Polnischen Pancer Division
Cmentarz wojenny 1 Polskiej Dywizji Pancernej
25 Gräber

Lista imienna w porządku alfabetycznym żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Bartkowski Józef ps. „Bartnik” strz. 9 bat. strz. Urodzony 22.11.1914 Kleine Walde Prusy wschodnie. Zmarł 14.04.1945. R-C. Serv. Number 1914/134/O-41457. Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
J. Bartnik 14.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Bros Wojciech kpr. Urodzony 06.03.1907 pow. Lubaczów. Zmarł 19.04.1945. R-C. Serv. Number 1907/61/I-31397.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
W. Bros 1907 † 18.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Burec Marek kpr. 8 bat. strz. Urodzony 13.07.1912 Korowoje, Oszmiany Smorogonie. Wilno. Zmarł 13.12.1946 w brytyjskim szpitalu wojskowym w Oldenburg. R-C. Serv. Number 112/92/I-32454
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
M. Bures 1914 † 15.12.46
Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Cybuchowski Leon chor. 9 bat. strz. Urodzony 18.09.1900 Poryck, Włodzimierz, Łuck, Wołyń. Zmarł 08.04.1947 w Oldenburg. R-C. Serv. Number 1900/20/I-9496.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Spoczywa prawdopodobnie jako: M. Leontowski † 8.1.47.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Czarnojan Mieczysław ps. „Lamparski” st. strz. 9 bat. strz. Urodzony 28.10.1924 Miejski Bochlin gm. Nowe pow. Świecie. Zmarł 14.04.1945. R-C. Serv. Number 1924/276/I-34954.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
M.Lamperski † 14.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Głodny Zygfryd strz. 9 bat. strz. Urodzony 07.07.1923 Rzezecin pow. Tczew. Zmarł 14.04.1945. R-C. Serv. Number 1923/165/I-60084.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Z. Glodny † 14.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Gruenbaum Zdzisław Mieczysław strz. 9 bat. strz. Urodzony 23.11.1922 Katowice wyznania Ewangelickio– reformatorskie. Zmarł 14.04.1945. R-C. Serv. Number 1922/11/I-20846.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Grünbaum † 14.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Hadas Maksymilian strz. 9 bat. strz. Urodzony w Wilhelmsburg – Niemcy. Zmarł 03.02.1946 Szp. Woj. Haselünne. R-C. Serv. 1907/22/I-51614.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
M. Hadas 25.10.1907 † 3.11.46

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Jankowski Alojzy strz. 9bat. Strz. Urodzony Czepecz pow. Chełno. Zmarł 27.06.1946 Leer. R-C. Serv. Number 1920/227/I-44334.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
A. Jankowski † 26.7.46

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Jelynski Edmund strz. 9 bat. strz. Urodzony 11.09.1925 Bydgoszcz. Zmarł 14.04.1945. R-C. Serv. Number 1925/119/I-51776.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
E. Jelinski † 14.4.45
Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Kania Michał kpr. podch. 9.bat. strz. Urodzony 20.09.1921 Bystra Biała. Zmarł 18.06.1946 Leer. R-C. Serv. Number 1021/22/I-6209
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
M. Kania † 1946

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Kopec Jan ps. „Kos” strz. 9 bat. strz. Urodzony 04.01.1924 Kosztowy pow. Pszczyna. Zmarł 19.04.1945. R-C. Serv. Number 1924/79/I-33489
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
J. Kos † 19.445

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Kroll Klemens ps. „Krauze” st, strz. Urodzony 21.12.1922 Kłosówko pow. Kartuzy. Zmarł 14.04.1945. R-C. Serv. Number 1922/199/I-34940
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
K. Krauze † 14.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Krups Henryk ps. „Musiał” st,.strz. 9 bat. strz. Urodzony 18.11.1914 Borowa Wieś pow. Pszczyna. Zmarł 19.04.1945. R-C. Servś.Number 1914/567/I-40899
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
E. Musial † 19.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Czarkowski Gustaw strz. 9 bat.strz. Urodzony 08.09.1926 Włocławek. Zmarł 14.11.1946. R-C. Serv. Number ?
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Pochowany pod nazwiskiem: St. Czapka † 11.1946
Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Miloch Władysław ? 9 bat. strz. Urodzony 28.08.1910 Czersk Ziołowo pow. Chojnice. Zmarł 15.02.1947 Leer. R-C. Serv. Number 1910/155/I-64308
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Pochowany pod nazwiskiem: W. Miladowski28.8.10 † 15.2.47

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Morawski Czesław ppor. 9 bat. strz. Urodzony 14.01.1921 Krasnojarsk. Zmarł 14.04.1945 Leer. R,C. Serv. Number 1921/89/I-33630
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Cz. Morawski † 14.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Necław Robert ps. „Cichacki” st. strz. 9 bat. strz. Urodzony 24.08.1912 Lasoty pow. Rypin. Zmarł 19.04.1945. R-C. Serv. Number 1912/78/I-40871
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Z. Cichacki † 19.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Pamula Tomasz st. strz. Urodzony 23.09.1913 Żytnów pow. Wieluń. Zmarł 14.04.1945. R-C. Serv. Number 1913/63/I-20931
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
T. Pamuta † 14.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Piasarski Henryk strz. 9 bat. strz. Urodzony 06.11.1926 Jelenia Góra. R-C. Serv. Number 1926/62”I-45612
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
H. Piasarski 1926 † 21.4.45


Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Pulcyn Hieronim st.strz. 9 bat.strz. Urodzony 19[0.12.1922 Komorsk Wielki pow. Świecie. Zmarł 09.12.1946 w brytyjskim szpitalu wojskowym w Oldenburg. R-C, Serv. Number 1922/71/I-34366
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Pochowany pod nazwiskiem: Picvsky

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Schwabach Franciszek strz. 8 bat. strz. Urodzony 15.05.1906 Skarszewy. Zmarł 14.04.1945. R-C. Serv. Number 1606/175/I-51200
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
F. Szwabach † 14.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Spyra Eryk st. strz. 9 bat. strz. Urodzony 04.12.1923 Ornatowice pow. Pszczyna. Zmarł 19.04.1945. R-C. Serv. Number 1923/217/I-45497
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
E. Spyra † 19.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Strzałek Leon ps. „Kot” strz. 9 bat. strz. Urodzony 27.06.1925 Kochłowice. Zmarł 19.04.1945. R-C. Serv. Number 1925/915/I-40623
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
L. Kot † 19.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Szymczak Stanisław st. strz. 9 bat. strz. Urodzony 19.03.1909 Młyny Strachockie pow. Turk. Zmarł 19.04.1945. R-C. Serv. Number 1909/195/I-26406
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
St. Szymczak 1909 † 23.5.1945

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Sliwowski Tomasz strz. 9 bat. strz. Urodzony 19.03.1919 Targonie Wielkie pow. Łomża. Zmarł 19.04.1945. R-C. Serv. Number 1919/194/I-27406
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
T. Sliwowski 19.3.12 † 19.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Tracz Gerard strz. Urodzony 18.08.1926 Popielów pow. Rybnik. Zmarł 14.04.1945. R-C. Servś Number 1926/14/I-49475
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
G. Tracz † 14.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Tucewicz Zygmunt rotm. 8 bat. strz. Urodzony 24.04.1904 Żytomierz. Zmarł 11.08.1946. R-C. Serv. Number ?
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Z. Tucewicz 24.4.04 † 11.8.46

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Werner Edmund strz. 9 bat. strz. Urodzony 04.12.1920 Kupno pow. Rypin. Zmarł 15.04.1945. R-C. Serv. Number 1910/106/I-51855
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
E. Werner † 15.4.45

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Zwifka Alfonsan Jan st. strz. 9 bat. strz. Urodzony 19.05.1920 Solów. Zmarł 14.04.1945. R-C. Serv. Number 1920/94/I-51563
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
A. Zwifka † 14.4.45

Nie odnaleziono dotychczas danych personalnych żołnierza pochowanego na tym cmentarzu o nazwisku S. Wojciechowski † 10.09.1945Dokumentacja wykonana - Sierpień 1995. Opublikowana - Listopad 2015

Z dalszych ustaleń dokumentacyjnych Rady OPWiM.

Spośród żołnierzy 1 DPanc. pochowanych na cmentarzu w Dörpen, 4 pełniło służbę w 8 bat. strz., 26 w 9 bat. strz. Poległo w walkach lub zmarło na wskutek odniesionych ran 22 żołnierzy w okresie rozpoczęcia akcji na prawym brzegu rzeki Ems oraz w csie trwania kilkukrotnych prób sforsowania kanału Kuesten, bronionego przez wojsko niemieckie od północy (wał ziemny, zasieki, zalesione zaplecze i wsparcia rtyleryjskie z Aschendorf), 9 żołnierzy zmarło w okresie powojennym: 1946 – 8.04.1947.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)2002

Urząd gminy Wertle poinformował Konsulat Generalny RP w Hamburgu że na lokalnych cmentarzach komunalnych nie znajdują się groby żołnierzy polskich. Zapytanie w sprawie grobów Waleriana Smędzika i Michała Żydczyna skierowano do gminy Großenkneten zarządzającej okolicznymi cmentarzamiii w Huntlosen i Sage.Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Zdjęcia wykonano roku
  • Minister Of Defence Londyn
1 Polska Dywizja Pancerna | do góry