Powstanie Warszawskie | Brandenburgia

Cottbus - Brandenburgia - Brandenburg

Südfriedhof część chrześcijańska, na obrzeżu jednej z kwater wojennych znajduje się kamienna tablica upamiętniająca (raczej informacyjna) z tekstem w języku polskim i niemieckim:

TU SPOCZYWAJĄ POLACY KTÓRZY ZGINELI W LATACH 1939-1945
HIER RUHEN POLEN DIE 1939-1945 UMS LEBEN KAMEN

Ostatnie miejsce spoczynku znalazł tutaj żołnierz Armii Krajowej uczestnik Powstania Warszawskiego:

Górecki Henryk strz. ps. „Heniek”. Przed Powstaniem mieszkaniec ulicy Żurawiej w Warszawie. W Powstaniu: Żołnierz Armii Krajowej, Korpus Bezpieczeństwa, II batalion Szturmowy KB (Korpus Bezpieczeństwa) „Sokół”, 1. kompania. Uczestnik walk w Śródmieściu Południe. Ranny 23. września 1944 roku. Dalsze losy nieznane, zmarł w styczniu 1945 roku w Cottbus.

Wg. informacji uzyskanych z zarządu miasta na listach ofiar II wojny światowej pochowanych na trzech cmentarzach w Cottbus nie znajduje się nazwisko Górecki Henryk.

Pod nic nie mówiącym tekstem informacyjnym , pod bardzo staranie pielęgnowanym trawnikiem przykrywającym dziesiątki pojedynczych i wspólnych grobów ofiar wojny pochowanych zostało min. minimum 14 Polek i Polaków, jeńców wojennych i robotników przymusowych. Obok znajdują się kwatery ofiar bombardowania Cottbus w dniu 15 lutego 1945 roku, lista ofiar bez podanej narodowości zawiera nazwiska polsko brzmiące. Kwatera niemieckich żołnierzy I i II wojny światowej. W osobnym miejscu zostali upamiętnieni i tam spoczywają więźniowie obozów koncentracyjnych (w tym Polacy), i ruchu antyfaszystowskiego. Przy południowym wejściu na cmentarz (Südeingang) znajduje się cmentarz 400 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach o Cottbus wiosną 1945 roku.

Maj 2004 - Marzec 2014


Dane osobowe pochodzą z:

  • Muzeum Powstania Warszawskiego (Archiv)
  • Stsdtverwaltung Cottbus - Fachbereich 66 - Friedchofsverwaltung
  • Bundeszentrale für politische Bildung BonnPowstanie Warszawskie | do góry