1 Polska Dywizja Pancerna

Cloppenburg - Emsland - Dolna Saksonia - Niedersachsen





W centrum miasta na cmentarzu St. Andreas znajduje się kwatera żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej w której pochowanych zostało 14 żołnierzy w większości z 10 pułku dragonów i 2 cywilnych obywateli polskich, zmarłych po zakończeniu działań wojennych w brytyjskim szpitalu wojskowym w Oldenburgu. Groby znajdujące się w IV i V rzędzie, zostały oznaczone metalową tabliczką z tekstem w języku niemieckim i polskim:

1936 (Orzeł w koronie) 1945 Kriegsgräber der 1 Polnischen Pancer Division
Cmentarz wojenny 1 Polskiej Dywizji Pancernej

Groby posiadają kamienne płyty na których wykute zostały krzyże, stopnie wojskowe, imiona, nazwiska oraz daty śmierci. Niektóre napisy zawierają błędy w pisowni.

Lista imienna żołnierzy pochowanych na cmentarzu katolickim St. Andreas w Cloppenburg. Na zdjęciu powyżej:\\

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Oslizło Alojzy drg. 10 p. drg. Urodzony 29.03.1918 Mszana pow. Rybnik. Zmarł 30.06.1946 Meppen. R-C. Serv. Number 1918/43/I-65456. Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

drg. Alojzy Oslizlo 30.VI.1946

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Sandomierski Roman st. strz. 10 p. drag. Urodzony 17.03.1919 Łaguszów pow. Opatów. Zmarł 17.01.1946 w Holtinghausen. R-C. Serv. Number 1919/347/I-23800. Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

st. drg. Roman Sandomierski 17.1.1946

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Brak danych.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

PPR. F/O Bronisław Reder 12.VI.1945


Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Smorag Jan st.strz. 10 p. drag. Urodzony 04.03.1915 Prusy pow. Opatów. Zmarł 27.11.1945 w Bethen koło Cloppenburg. R-C. Serv. Number 1915/133/I-7007.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

st. drg. Jan Smorag 11.II.1946.



Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Gasior Piotr Zmarł 15.11.1946 Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

kpr. Piotr Gasio 17.XI.194

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Łazarz Jan st. drag. 10 p.drg. Urodzony 1910 Brzozówka-Chyżna Rzeszów. Zmarł 26.11.1946. R-C. Serv. Number 1910/12/I-27321.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

st.drg. Jan Łazarz 26.XI.1946.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Siach Władysław strz. 10 p. drg. Urodzony 15.03.1908 Choinice pow. Grodno. Zmarł 26.06.1945 e Mwppen. R-C, Servś Number 1908/81/I-25402.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

drg. Własysław Siach 29.VI.1945.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Kowalski Józef st. drag. 10 p. drg. Urodzony 15.03.1915 Stare Bródno Warszawa. R-C. Serv. Number 1915/53/I-1284. Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

drg. Józef Kowalski 29.VII.1945.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Stefańczyk Jan Stanisław st. drg. Urodzony 24.06.1910 Brink pow. Dąbrowa. Zmarł 27.11.1945 w Bethen ko. Cloppenburg. R-C. Servś Number 1910/30/I-627.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

st.drg. Stefańczyk j. 27.XI.1945.



Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Flawian Czaplicki ppor. 10 p. drg. R-C. Serv. Number 1909/7/I-660. Urodzony 16.01.1909 Dębiny pow. Przasnysz. Zmarł 13.01.1946 w Br. Mil. Hospital Oldenburg.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

ppr. Flawian Czaplicki 13.1.1946

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Lipicz Włodzimierz drg. 10. p. drg. Urodzony 1924 Nowosiołki pow. Baranowicze. Zmarł 06.03.1946. R-C. Serv. Number 1924/28/I-66237. Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

drg. Włodzimierz Łabicz 9.III.1947.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Szlauderbach Stanisław kpr. Urodzony 1905 Delmerhorst/Niemcy. Zmarł 10.01.1947.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

kpr. Stanisław Szlauderbach 10.I.1947.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Winter Franciszek drg. 10 p. drg. Urodzony 1921 Mlewo pow. Wąbrzeźno/Pomorze. Zmarł 09.03.1947. R-C. Serv. Number 1921/191/I-65426.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

drg. Franciszek Winter 6.III.1947.

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Idczak Ryszard st. strz. ps. „Grot” 10 p. drg. Urodzony 1913.Zmarł 30.10.1946 w brytyjskim szpitalu wojskowym w Oldenburg. R-C. Serv. Number 1913/2/I-11889.
Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:

st.drg. Grot Idczak R. 30.X.1946.


Dokumentacja wykonana - Sierpień 1996. Opublikowana - Listopad 2015




1996/1997

Na podstawie posiadanych akt z zarządu cmentarza nie można ustalić położenia grobu: Wacława Lityńskiego strz./drg. 10. p.drg. Urodzonego 06.06.1922 Daniłówka pow. Zdołbunów. Zmarłego 19.05.1945 roku w Br. Gen. Hospital No. 88. R-C. Serv. Number 1922/17/I-28557.

Po interwencji Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu, kwatera jest obecnie zadbany. Kamienne płyty zostały oczyszczone przez gminę w 1996/97 roku. Jednak większość wymaga już prac konserwatorskich, ze względu na liczne pęknięcie i uszkodzenia oraz w niektórych przypadkach błędy w pisowni i niepełne dane personalne. Kontynuowane będą prace dokumentacyjne.

1998

W sierpniu 1998 roku na proźbę Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii (Ministry of Defence) i załączoną kopię aktu zgonu dragona Wacława Lityńskiego.

Took part with 10 Motor Battatalion (Dadons), 1 Polish Armaured Aivision- 1 Polish Corps in the campaign in France, Belgium, and Germany from 28.07.1944 to 08.05.1945. Copy deadh certificate attached. Cloppenburg Cementery. Germany.

Wacław Lityński, żołnierz 10 batalionu motorowego 1 Polskiej Dywizji Pancernej (1 Korpus Polski), od 28.07.1944 – 08.05.1945 uczestnik kampanii we Francji, Belgii i w Niemczech, zmarł 19 .05.1945 roku. Pochowany na cmentarzu w Cloppenburg.



Czerwiec 2001

W czerwcuu 2001 roku Konsulat Generalny RP w Hamburgu otrzymał informację z zarządu cmentarza W Cloppenburg.
Nie odnaleziono grobu Wacława Lityńskiego na cmentarzu miejskim, ani też na innych cmentarzach gminach powiatu Cloppenburg.


Dokumentacja wykonana - Sierpień 1996. Opublikowana - Listopad 2015



Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Minister Of Defence Londyn
  • Zdjęcia wykonano w1996 roku.






2016
: Foto Łukasz Bugaj

Hier ruhen 14 Soldaten der 1. Polnischen Panzerdivision, 3 polnische Fliger der Royl Air Force, 1 polnischer Soldat einer unbekannten Einheit sowie 11 polnische Zwangsarbeiter.

Tutaj spoczywa 14 żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej, 3 polskich lotników Royal Air Foece, 1 polski żołnierz z nieznanej jednostki, oraz 11 polskich robotników przymusowych.

Żołnierze 1. Polskiej Dywizji Pancernej



st.strz. Jan Smarąg. st. drag. Ryszard Idczak. srz. Władysław Siach. st. drag. Józef Kowalski. st. drag. Jan Stefańczyk. sierż. Kazimierz Jagielski. st. drag. Jan Łazarz.



kpr. Piotr Gasior. drag. Włodzimierz Łapacz. kpr. Stanisław Szlauderbach. str. Drag. Wranciszek Winter.



ppor. Flawian Czaplicki. dag. Alojzy Oślizło. st. drag. Roman Sandomierski. Władysław Ferzela * 22.5.1922 † 21.12.1944 polnischer Soldat.

Lotnicy



plut. mech. Jerzy Pogórski. ppor. Bronisław Reder. kap. kier. Józef Kwaśniewicz.

Robotnicy przymusowi



Będkowski Edward * 11.09.10.1946. Fajgiel Stanisław * 13.11.1897 † 19.09.1940. Malkus Stefan * 04.05.1909 † 15.11.1946. Misiek Stefan *10.07.1902 † 16.05.1943. N. Mieczysław † 23.12.1946. Rezler Henryk. Stępień Marian * 1905 † 28.05.1945. Pilarski Błażej *23.01.1898 † 10.04.1943. Stefańczyk Józef †27.06.1945. Turczyńska Renata * 05.07.1927 † 28.08.1946..

  • Zdjęcia odnowionej polskiej kwatery wojennej na cmentarzu w Cloppenburg wykonał w sierpniu 2016 roku Pan Łukasz Bugaj



1 Polska Dywizja Pancerna | do góry