Turyngia|Powstanie Warszawskie

KZ Buchenwald Turyngia - Thüringen: Brama obozowa i tzw. Bunkier- cele karne. Foto. Paul Schneider Quelle. Wikimedia CommonsLista imienna żołnierzy Armii Krajowej, uczestników Powstania Warszawskiego zmarłych w obozie koncentracyjnym Buchenwald

Benedyk Tadeusz por. artylerii, rezerwista, ps. ”Zahata”, urodzony 04.12.1916 roku w Kaczanówce. W konspiracji: Armia Krajowa Kedyw Obszaru Warszawskiego. W Powstaniu: IV Obwód „Grzymała” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – (Ochota). Uczestnik walk na Ochocie, ranny 01.08.1944 roku- wzięty do niewoli, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zgiął w 1945 roku.

Błaszczak Bolesław (w archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego jako Bolesław Błaszczyk) urodzony 02.08.1895 w Warszawie. W konspiracji i Powstaniu: II Obwód „Żywiciel” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Żoliborz), zgrupowanie „Żniwiarz”, pluton 229. Uczestnik walk na Żoliborzu. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął 05.04.1945 roku.

Celejewski Bolesław strz. ps. „Zielony” urodzony 31.12.1921 roku w Warszawie. W Powstaniu: Okręg Warszawski Armii Krajowej, i Obwód „Radwan”, XI zgrupowanie im. Chrobrego, batalion „Chrobry I”. Uczestnik walk na Woli do 10.08.1944 roku. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął 18.04.1945 roku.

Domański Jerzy Stanisław ps. „Stanisław Kochański” urodzony 04.11.1902 roku w Warszawie. Żołnierz Armii Krajowej Grupa „Północ”. Uczestnik walk na Starym Mieście. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął 08.04.1945 roku.

Fedorczyk Hieronim ps. „Zagłoba” urodzony 29.09.1906 w Łodzi. W konspiracji: I Obwód „Radwan” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Śródmieście), V zgrupowanie „Siekiera”, 4. kompania. W Powstaniu: Armia Krajowa Grupa „Północ”, odcinek „Kuba” „Sosna”, batalion „Chrobry I”. Do 02.09.1944 roku uczestnik walk na Starym Mieście. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął 29.01.1945 roku.

Frontczak Stefan „Orzeł” ???

Grabarczyk Jakób urodzony 01.08.1903 roku w Łodzi. Żołnierz Armii Krajowej Grupa „Północ”, do 02.09.1944 roku uczestnik walk na Starym Mieście. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął 15.03.1945 roku.

Grzybowski Leon strz. ps. „Loniek”. W konspiracji i w Powstaniu: IV Obwód „Grzymała” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Ochota). 2. Rejon, pluton 439. Uczestnik walk na Ochocie. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął.

Jagusiak Janusz strz. ps.”Bohun”. Żołnierz Armii Krajowej Komenda Główna, pułk „Baszta”, batalion „Karpaty”, kompania K-1. Uczestnik walk na Mokotowie. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął.

Kamińsk Stanisław ps. „Ryś” urodzony 08.05.1906 roku w Warszawie. W konspiracji i Powstaniu: VII Obwód „Obroża” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (powiat warszawski). Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął w 1945 roku.

Kosiorek Jan. Oficer, uczestnik Powstania Warszawskiego. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął 05.01.1945 roku.

Kostrzewa Antoni urodzony 20.07.1890 roku w Silniczka. Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął 08.11.1944roku.

Kowalczyk Stanisław urodzony 11.08.1898 roku Stara Wieś. Żołnierz Armii Krajowej, III Obwód „Waligóra” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Wola). Uczestnik walk na Woli. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął 28.11.1944roku.

Latoszek Antoni ps. „Kowalski” urodzony 29.11.1905 roku Gorzkiewki. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął 09.05.1945 roku. Macierakowski Andrzej, łącznik ps. „Klon”. „Tajfun” Urodzony w 1929 r. W konspiracji: „Szare Szeregi”. W Powstaniu: IV Obwód „Grzymała” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Ochota). Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął.

Nalepa Stefan strz. ps. „Cieśla” rocznik 1921 r. W Powstaniu: Armia Krajowa, batalion „Kiliński”, 8. kompania, włączona 03.08.1944 dawny Kedyw „Kolegium C”. Uczestnik walk w Śródmieściu Północ. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął w 1945 roku.

Rausiński Stefan ps. „Twardy” „Jakób” urodzony 25.08.1906 w Warszawie. W konspiracji: III Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Wola). 2. Rejon (w okolicach cmentarza) 4. kompania, IV zgrupowanie ppor. Władysław Pietrzaka „Prusa”. W Powstaniu: III Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (Wola). 2. Rejon. Uczestnik walk na Woli. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął w 20.02.1945 roku.

Rynkiewicz Antoni ps. „Elew” urodzony 29.04.1916 w Wilnie. W konspiracji i Powstaniu: V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - 1. Szwadron Strzelców Motorowych, pluton 494. Uczestnik walk, Kolonia Staszica. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął w 09.02.1945 roku.

Salach Stanisław st. strz. ps. „Kobus” urodzony w 1922 roku. W Konspiracji: Komenda Główna Armii Krajowej - II Oddział - nformacyjno-Wywiadowczy - Oddział Bojowy Kontrwywiadu AK „Wapiennik” „993/W”, „Wykonawczy”. W Powstaniu: Komenda Główna Armii Krajowej, II Odział - Batalion Specjalny. Od 2.08.1944 r. w zgrupowaniu „Radosław” pod kryptonimem „Pięść” , 1. kompania „Zemsta”. Uczestnik walk na Woli, do 02.09 1944 roku na Starym Mieście. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął.

Wohlfart Kazimierz kpr.podch.ps. „Korecki” urodzony 05.03.1921 roku w Warszawie. W konspiracjii: Armia Krajowa. Dywizjon 7, Pułk Ułanów Lubelskich „Jeleń”, 4. szwadron, pluton 1112. W Powstaniu: Armia Krajowa - 1. Dywizjon (warszawski) 7. Pułku Ułanów Lubelskich „Jeleń” - 4. szwadron - pluton 1112. W sierpniu pluton osłony Komendy Głównej AK, następnie w dyspozycji płk. „Wachnowskiego” dowódcy Grupy „Północ”, od września pluton osłony Kwatery Głównej Okręgu Warszawskiego AK. Uczestnik walk na Woli, Getto, Stare Miasto, przejście kanałami do Śródmieścia Północ. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął 27.03.1945 roku.

Wojda Antoni ps. „Wikcia”. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Wyszedł z ludnością cywilną stolicy, wywieziony do obozu koncentracyjnego Buchenwald gdzie zginął 02.03.1945 roku.

(…..tx)


Zuryngia|Powstanie Warszawskie | do góry