1 Polska Dywizja Pancerna

Braunschweig - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Na zdjęciu po lewej stronie upamiętnienie ukraińskich ofiar wojny, po prawej rosyjskich.
Środkowe, polskie upamiętnienie z wykutym tekstem:
„POLAKOM OFIAROM WOJNY 1939-1945 RODACY”

Cmentarz główny przy Helmstedter Str. składa się z części ewangelickieji oddzielony ulicą Brodweg katolickiej. W wydzielonej części cmentarza katolickiego z osobnym wejściem od Brodweg znajduje się tzw. „Ausländerteil”, kwatera obcokrajowców. Zostało pochowanych tam ok. 600 ofiar II wojny światowej z Polski, Rosji i Ukrainy.
Ostatnie miejsce spoczynku znalazł tam też żołnierz 1 Polskiej Dywizji Pancernej:

Alojzy Nojman strz. bat. strz. podh. R-C. Urodzony 26.08.1926 Lubieszewo pow. Tczew. † 16.11.1945 roku w angielskim szpitalu wojskowym w Salzgitter Watensdedt. R-C. Serv.Number 1926:23:I-52o77.

Pochowany w grobie nr 39, rząd 11. Grób nie jest oznaczony żadnym kamieniem nagrobnym, krzyżem lub jakąś informacją.


Dokumentacja wykonana - Maj 1998. Opublikowana - Listopad 2015Dzięki wnikliwym poszukiwaniom i na pisemną prośbę Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu, w maju 2000 roku administracja cmentarza oznaczyła drewnianym krzyżem grób strz. Alojzego Nojmana. Na krzyżu widnieje imię i nazwisko, data urodzenia i śmierci.

Według listy poległych żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej strz Alojzy Nojman zmarł w angielskim szpitalu wojskowym Salzgitter Drütte 16.11,1945 roku, Data 19.11.1945 widniejąca na krzyżu pochodzi z cmentarnej księgi pochowanych i jest obowiązującą dla administracji cmentarza. Jak wyjaśniał kierownik cmentarza, prawdopodobnie jest to data pochówku.


Dokumentacja wykonana - Czerwiec 2000. Opublikowana - Listopad 2015
Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Zarząd cmentarza Haptfriedhof
  • Zdjęcia wykonano w1997 roku


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry