1 Polska Dywizja Pancerna

Bockhorst/Esterwegen - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Cmentarz leśny, oznaczony tablicami informacyjnymi na drogach dojazdu zbiorowe miejsce pochówku 1315 więźniów z 15 obozów koncentracyjnych, specjalnych, pracy i jenieckich. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać że wśród ofiar obozów w Emslad z okresu II wojny światowej mogą być również Polacy.


Dokumentacja wykonana - Sierpień 1997. Opublikowana - Listopad 2015Uwagi Rady OPWiM.

W celu ustalenia, czy pochowani zostali tu również żołnierze 1DPanc. niezbędne są dalsze wyjaśnienia.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)(……)Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Zdjęcia wykonano w1996 roku


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry