1 Polska Dywizja Pancerna

Aurich - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Cmentarz miejski, w wydzielonej kwaterze żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej, obok żołnierzy niemieckich,rosyjskich i jugosłowiańskich ostatnie miejsce spoczynku znalazło tutaj 4 żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Wszyscy zmarli po zakończeniu działań wojennych, głównie w brytyjskim szpitalu wojskowym w Oldenburgu, obecnie pozostały tylko 3 groby.
W 4 grobie spoczywał Mowsze Milikowski st. strz.10 psk , R-C. Serv. Nimber 1911/197/I-31576 wyznania mojżeszowego urodzonego w Kosowie Poleskim / Polesie, zmarł 14.12.1946 roku w Brit. Hospital Oldenburg.Na zdjęciach od lewej:

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Bronisław Chojnacki strz 10 psk. R-C. Serv. Number 1922/186/I-89915. Urodzony 07.06.1923 roku w Silingen /Niemcy. Zmarł 27.02.1947 roku w Oldenburg.

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Bronislaw Chojnacki * 24 J † 4.3.1947

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Nikodem Gojdz st. strz. 10 psk. R-C. Serv. Number 1903/21/I-11096. Urodzony 06.05.1903 roku w Szepzuny pow. Lida woj. Wilno. Zmarł 19.12.1946 w Oldenburg.

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Nikodem Gojdz * 6.12.1903 † 20.12.1946

Dane na podstawie materiałów archiwalnych:
Anastazy Lewandowski st.strz. 10 psk. R,C. Serv. Number 1923/70/I-49584. Urodzony 17.08.1923 roku w Pruher. Zmarł 09.10.1946 w Leer – Aurich ?

Dane spisane z kamienia nagrobnego z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Amantage Lewantowski *17.8.1923 † 9.101946

Napisy na kamieniach nagrobnych w formie krzyża różnią się nieco od danych personalnych zawartych w materiałach archiwalnych.


Dokumentacja wykonana - Maj 1996. Opublikowana - Listopad 2015Wnioski i propozycje Rady OPWiM.

„W oparciu o zebraną dokumentację istnieje możliwość usunięcia błędów i uzupełnienie dannych personalnych”.

(„Przeszłość i Pamięć” Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nr 1 (6) 1998 „Groby żołnirzy 1 Dywizji Pancernej na terenie północnych Niemiec str. 35-55)


2002W 4 grobie spoczywał Mowsze Milikowski st. strz.10 psk , R-C. Serv. Nimber 1911/197/I-31576 wyznania mojżeszowego urodzonego w Kosowie Poleskim / Polesie, zmarł 14.12.1946 roku w Brit. Hospital Oldenburg. Po ekshumacji grób został przeniesiony na cmentarz żydowski i jest uważany za zaginiony.Dane osobowe i informcje pochodzą z:

  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa
  • Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover-Kassel
  • Minister Of Defence Londyn


1 Polska Dywizja Pancerna | do góry